Zpět na informační servis

Stavba roku Královehradeckého kraje 2010

10. května 2010
Text redakce

Královéhradecký kraj ve spolupráci s ČKAIT, ČSSI, ČKA a SPS v ČR Hradec Králové vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže.

Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla zhotovená a zkolaudovaná v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 na území Královéhradeckého kraje.

Kategorie staveb a hodnocení:

  • Domy pro bydlení a rodinné domy
  • Stavby občanské vybavenosti
  • Stavby pro průmysl a zemědělství
  • Dopravní a inženýrské stavby

Uzávěrka přihlášek:
30. června 2010 ve 12.00 hod.

Vyhodnocení soutěže:
IV. Q. 2010.

Další informace, formuláře přihlášky:
tel.: 495 401 224 E-mail: sps@hsc.cz