Zpět na informační servis

Stavba roku 2022 Zlínského kraje

27. září 2023
Text redakce PR článek

Dvacátý první ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje se vyznačuje hned několika zajímavostmi. Do soutěže, nad kterou převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, bylo přihlášeno 61 staveb, což je nejvíce v jeho historii. Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů Krajské stavební společnosti Zlínského kraje při SPS a ČKAIT, odborných poradců z řad architektů a vedení Zlínského kraje proto udělila rekordní počet hlavních cen a čestných uznání.

Přihlášených 61 staveb, dokončených v roce 2022, bylo rozděleno do tradičních sedmi kategorií. Zajímavostí je i počet projektů v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje, kterých bylo letos přihlášeno dvacet. Což je nejvíce v historii soutěže. V jednotlivých kategoriích byl udělen rekordní počet čestných uznání a v několika i dvě hlavní ceny. K tradicím soutěže patří udělení ceny hejtmana Zlínského kraje a krajské organizace Syndikátu novinářů ČR. Letos podruhé udělilo svoji cenu i Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Také letos byl oceněn stavbyvedoucí – Ing. Pavel Mikulec, za práci na stavbě Více­účelový dům ulice hradební Uh. Hradiště. Opět byli do soutěže zapojeni studenti a učni průmyslových škol se stavebním zaměřením. Studenti získali ocenění v soutěži Studentská práce roku a učni za úspěchy v odborných soutěžích stavebních řemeslných oborů.

Nejvyšší ocenění Cenu GRAND PRIX arch. Pavla Nováka, letos udělila porota Administrativní budově Kloboucká s.r.o., Brumov-Bylnice.

Po všech stránkách mimořádné firemní sídlo lesnicko-dřevařské firmy, na které bylo použito dřevo převážně z okolních lesů a zpracováno na místní lince. Vysoce elegantní a účelně řešená dřevostavba vyniká vysokou architektonickou kvalitou a designem, dokonalou prací se dřevem včetně konstrukce, detailů i interiérových prvků, vše s ohledem na udržitelné stavění, zdůrazňuje předsedkyně odborné poroty Dagmar Nová.

Cena hejtmana

Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14

„Zvládnout rekonstrukci zdravotnického zařízení za provozu je velmi komplikované. Současně je to příkladná ukázka toho, že i ve zdravotnictví se dají modernizovat původní budovy, které díky tomu mohou nadále sloužit další desítky let. Je to skvělý příklad z praxe a pro nás inspirace do další práce,“ uvádí hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

04._IMG_4317_72dpi

Cena novinářů

Centrální park Jižní Svahy, III. etapa
Kráter – část Vodní biotop

Oblíbeným místem pro odpočinek a procházky nejenom pro obyvatele největšího zlínského sídliště Jižní Svahy je vodní biotop vzniklý modelací okolního terénu. Zdrojem vody pro biotop o ploše 1 000 m2 jsou dešťové srážky ze střech okolních domů. Díky zajímavému vodnímu krajinářskému prvku došlo k významnému oživení sídlištního prostředí pro krátkodobou rekreaci.

09_OK_hlavní_fotografie

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Stavební úpravy a nástavba objektu ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

V oceněné stavbě, kterou se stala budova ANAFRA – první veřejné datovém centrum v Rožnově pod Radhoštěm, spatřujeme propojení stavebnictví s infrastrukturou pro rozvíjející se digitalizaci, vyjádřené úspěšnou rekonstrukcí objektu čističky odpadních vod bývalé textilní továrny. Stavba si zasloužila ocenění za náročnou rekonstrukci, přestavbu a dostavbu zcela zchátralého objektu, který by bez nového využití čekala pouze nákladná demolice. 

Další informace na www.stavbaroku.zlin.cz

57._ANAFRA_hlavní_fotka