Zpět na informační servis

Stavba roku 2021

13. září 2021
Text redakce

Tento rok soutěží opět stavby různých velikostí, širokého typologického spektra a všech stavebních odvětví. Odborná pětičlenná porota a sbor expertů mají velmi těžký úkol vzhledem k velkému poču přihlášených staveb. Na titul Stavba roku 2021 bylo v letošním nominováno roce 33 staveb. Nominace byly vyhlášeny 6. září 2021 v Národním technickém muzeu v Praze. Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen proběhne na galavečeru 18. října 2021 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

Hlavním organizátorem letošního již 29. ročníku této jedinečné prestižní soutěže celorepublikového formátu je jako každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i jejím vypisovatelem, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

„Těší nás opětovně zvýšený letošní zájem, a to soukromých i veřejných přihlašovatelů. Jak vyplývá z průběžné komunikace se stavebními společnostmi, investory ze soukromého i veřejného sektoru, projektanty a autory a dalšími aktéry staveb, i v letošním roce většinou po svém vlastním interním ,předkole‘ vybírají a následně hlásí do této tradiční celorepublikové přehlídky to, co považují ze své činnosti za nejlepší a nejzdařilejší,“ hodnotí průběh aktuálního 29. ročníku Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., viceprezident SIA ČR – Rady výstavby, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a předseda rady programu Stavba roku.

Více informací získáte na stránkách věnovaných Stavbě roku. Hlasování se může zúčastnit každý, a to pod tímto odkazem, kde je dostupný seznam přihlášených staveb.