Zpět na informační servis

Stavba roku 2012: velké finále

20. prosince 2012
Text redakce

Pět staveb, které si odnesly titul Stavba roku 2012, má široké rozpětí - od rekonstrukce kláštera po výstavbu zásobníků na pohonné hmoty. Porota letos ocenila u staveb především dva aspekty - na jedné straně velkoryse zvolené konstrukce, na druhé straně umění rekonstrukce, které původním stavbám dává nový rozměr.

Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném
Autor: Libor Sommer.
Projektant, autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský.
Autorizované osoby, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka.
Dodavatel a přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: město Hostinné.
Titul Stavba roku 2012 byl udělen za příkladnou rekonstrukci ojedinělé raně barokní stavby se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla.

Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov
Autor technického řešení, dodavatel a přihlašovatel: Metrostav a.s.
Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Miroslav Kroupa.
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ladislav Michálek.
Investor: ČEPRO, a.s.
Titul Stavba roku 2012 byl udělen za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny.

Fabrika hotel
Autor: OK PLAN ARCHITECTS,
s.r.o., Luděk Rýzner, František Čekal, Marcela Susedíková, Pavel Hanzlíček (stavební část).
Dodavatel a přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: MHA, s.r.o.
Titul Stavba roku 2012 byl udělen za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí.

Přírodovědné exploratorium - rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně
Projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o., Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš.
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Petr Kadič.
Dodavatel a přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno.
Investor: statutární město Brno.
Titul Stavba roku 2012 byl udělen za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště.

Štětkova 18 - Rekonstrukce objektu Administrativní budova v Praze
Autor: architekt Prof. Dipl.-Ing. Ernst Hoffmann, Ziviltechniker GmbH.
Projektant: Plan & Bau ČR spol. s r.o.
Autorizovaný inspektor: Milan Teigiser.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Martin Kovařík.
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jan Bína.
Dodavatel a přihlašovatel: PP 53, a.s. Investor: S+B Grouppe, Stavební a inženýrská společnost, spol. s r.o. Titul Stavba roku 2012 byl udělen za technicky a konstrukčně vysoce náročnou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy se zřetelem k nápadité architektonické aktualizaci výrazu.


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).