Zpět na informační servis

Stavba roku 2010: velké finále

25. října 2010
Text redakce

Osmnáctý ročník soutěže Stavba roku dokončil svoji etapovou selekci a poslední den v září odtajnil pět staveb, které se budou pyšnit titulem Stavba roku 2010.

Už loňský ročník soutěže ukázal, že investiční potenciál českého stavebnictví klesá. A rok 2010 není výjimkou, přestože jde často o stavby stále ještě navržené v dobách veselé konjunktury. Na výsluní se tak dostávají realizace, řekněme, nemonumentální, což rozhodně není na škodu. Bylo by třeba možné před několika lety dostat mezi vyznamenané ?monstrstavby? jako letiště, kancelářské budovy, spektakulární knihovny, velké dopravní stavby apod. stavbu malé vodní elektrárny? Asi těžko. Přitom jde o vynikající dílo. Je to příjemná z nouze ctnost, ale zároveň velký otazník do budoucna - co totiž budeme oceňovat za dva tři roky, když současná projektová příprava stagnuje?

Stavby roku 2010

Rekonstrukce Malostranské besedy
Autor:
KAVA, s.r.o., Karásek & Novotný Ing. Jan Karásek, Ing. arch. Lukáš Ježek, Ing. arch. Tomáš Zmek, MgA. Kateřina Žentelová, Ing. Vít Mlázovský
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Městská část Praha 1 Titul
Stavba roku 2010 je udělen za citlivou rekonstrukci a architektonickou rehabilitaci významného památkového objektu se zřetelem k řešení konstrukce krovu, včetně nových věží.
Podrobný článek naleznete zde.

Rekonstrukce Malostranské besedy
¤ Rekonstrukce Malostranské besedy

Malá vodní elektrárna Železný Brod
Autor:
A R K, spol. s r.o., Ing. arch. Boris Šonský
Dodavatel: Akcent Bohemia, a.s.
Investor: VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost
Přihlašovatel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Titul Stavba roku 2010 je udělen za vytvoření architektonicky velmi zdařilé, krajinně působivé stavby na obnoveném náhonu, se zřetelem k úrovni designu průmyslového interiéru.
Podrobný článek naleznete zde.

Malá vodní elektrárna Železný Brod
¤ Malá vodní elektrárna Železný Brod

Administrativní centrum Vinice
Autor:
COUFAL - PROJEKTOVÝ ATELIER, Ing. arch. Ilja Coufal
Dodavatel: DOMEC s.r.o.
Investor: Administrativní centrum Vinice, a.s.
Titul Stavba roku 2010 je udělen za uváženou proměnu bývalého továrního areálu v moderní administrativní komplex se zřetelem k nápadité proměně původní vily majitele a ke krajinářským úpravám.

Administrativní centrum Vinice
¤ Administrativní centrum Vinice

Letní koupaliště Flošna, Hradec Králové
Autor:
ARCH.Z.STUDIO, Ing. arch. Jaroslav Ševčík, Ing. arch. Lukáš Liesler, Ing. arch. Pavel Šmel- haus, Ing. arch. Viktor Sunek
Projektant: CENTROPROJEKT a.s., Ing. arch. Libor Vlasák, PIIS s.r.o.
Dodavatel: GEOSAN GROUP a.s.
Investor: Statutární město Hradec Králové
Titul Stavba roku 2010 je udělen za vytvoření mnohostranného areálu pro aktivní využití letního volného času s promyšleným funkčním členěním se zřetelem k osazení do krajiny.

Letní koupaliště Flošna, Hradec Králové
¤ Letní koupaliště Flošna, Hradec Králové

Centrum sportu a zdraví Olomouc. Revitalizace území OMEGA centrum sportu a zdraví NH Olomouc Congress
Autor:
Studio PRAK s.r.o., Ing. arch. Alice Michálková, Ing. arch. Pavel Pospíšil
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Statutární město Olomouc, GEMO SPORT a.s., HOTELPARK STADION a.s.
Titul Stavba roku 2010 je udělen za proměnu opuštěného spartakiádního sportoviště v moderní areál aktivního využití volného času se zřetelem k realizaci noblesního kongresového hotelu designové úrovně.
Podrobný článek naleznete zde.

Centrum sportu a zdraví Olomouc
¤ Centrum sportu a zdraví Olomouc

Zvláštní ceny v rámci soutěže Stavba roku 2010

• Cena Státního fondu životního prostředí ČR za energetickou úspornost
Centrum ekologické výchovy Kladno
Autor:
Ing. arch. Jan Červený, Ing. arch. Mikoláš Vavřín Architektonická kancelář IAV Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod 02
Investor: Statutární město Kladno
Cena Státního fondu životního prostředí je udělena stavbě, která je celým svým pojetím, v návrhu i v užívání, velmi dobrým příkladem ekologicky odpovědného chování v krajině.
Podrobný článek naleznete zde.

Centrum ekologické výchovy Kladno
¤ Centrum ekologické výchovy Kladno

• Cena Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu
Malá vodní elektrárna Železný Brod
Autor:
Boris Šonský, A R K, spol. s r.o.
Dodavatel: Akcent Bohemia, a.s.
Investor: VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost
Cena Státního fondu životního prostředí je udělena stavbě, která je nejen velmi čistým novým zdrojem energie, ale také zajímavým architektonickým řešením obohacuje přírodní prostředí na okraji města.
Podrobný článek naleznete zde.

• Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., atelier Liberec, Ing. Milan Strnad
Dodavatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy-východ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Cena je udělena stavbě, která je základem severního spojení ČR, tedy rychlostní silnice R35 Hradec Králové - Mohelnice, která po svém dokončení odvede cca 30 % intenzity dopravy z dálnice D1 ve směru na Prahu. Současně je tato stavba stavebně speciálním řešením křižovatky rychlostní silnice R35 se silnicí I. třídy I/37 a okresními komunikacemi v oblasti Opatovic. Stavba je především svým stavebním a architektonickým řešením unikátní v ČR.

R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
¤ R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice

• Cena Státního fondu rozvoje bydlení
Centrum Dolní Břežany
Autoři:
AAC servis, spol. s r.o., doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Investoři: Centrum Dolní Břežany, s.r.o.
Dodavatelé: VCES a.s.
Přihlašovatelé: VCES a.s.
Cena byla udělena za architektonicky zdařilý projekt účelového skloubení bydlení s ostatními funkcemi městského organizmu, který je citlivě zasazený do okolní zástavby.
Podrobný článek naleznete zde.

Centrum Dolní Břežany
¤ Centrum Dolní Břežany

• Cena primátora hl. m. Prahy
Rekonstrukce Malostranské besedy
Autor:
KAVA, s.r.o., Karásek & Novotný Ing. Jan Karásek, Ing. arch. Lukáš Ježek, Ing. arch. Tomáš Zmek, MgA. Kateřina Žentelová, Ing. Vít Mlázovský
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Městská část Praha 1
Cena byla udělena za celoměstsky důležitý kulturní počin jak z pohledu funkční náplně společenského centra Malé Strany, tak z pohledu památkového a architektonického. Obnovená renesanční silueta Malostranské besedy dnes opět vnesla do prostoru Malostranského náměstí dočasně ztracený monumentální impulz a tím důstojnou protiváhu světské občanské moci vůči Jezuitské koleji chrámu sv. Mikuláše.

• Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR
Rekonstrukce Malostranské besedy
Autor:
KAVA, s.r.o., Karásek & Novotný Ing. Jan Karásek, Ing. arch. Lukáš Ježek, Ing. arch. Tomáš Zmek, MgA. Kateřina Žentelová, Ing. Vít Mlázovský
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Městská část Praha 1
Cena je udělena objektu, který má významný historický a architektonický význam v oblasti vlastního historického jádra Prahy. Přestavba obsahovala stavební úpravy, které znamenaly návrat k původním historickým dispozicím, včetně dostavby původních věží a štítů. Kladně hodnotím vhodnost použití stavebních materiálů a profesionalitu provedení a celkově považuji rekonstrukci za nejlepší stavbu sloužící veřejnému zájmu.

Poznámka:
údaje o autorech, dodavatelích a investorech oceněných staveb byly přejaty v plném znění od organizátora soutěže Stavba roku dle smluvního ujednání.