Zpět na informační servis

Stavba, o které se mluví a ekologická zátěž, o které se nemluví

18. září 2007
Text redakce

Reakce na článek z čísla 08/07, který naleznete zde.

Autobusové nádraží v Českých Budějovicích je mimořádnou stavbou, alespoň nikde jinde jsem neviděl umístěné nádraží na střeše obchodního domu. Ostatně to je také důvod, proč je v poslední době často prezentována. Z ekonomického hlediska je jistě velmi praktické na autobusové nádraží využít méně obchodně zajímavé prostory na střeše obchodního domu stojícího v centru města. O čem se však nemluví je ekologická zátěž. Denně na střechu obchodního domu vyjede přes 800 autobusů. Vyjíždějí velmi pomalu na nízký rychlostní stupeň po prudké rampě do výšky cca 10 m, což představuje nemalé zvýšení množství exhalací, a to právě v centru města, které leží v kotlině na soutoku řek a proto má, hlavně v zimním období, zhoršené rozptylové podmínky. Zatím jsem se nikde nesetkal s uvedením, o kolik víc emisí v centru Českých Budějovic vznikne právě umístěním autobusového nádraží na střeše obchodního centra. Nečetl jsem nikde srovnání ani pomocí kvantifikace absolutních čísel, ani porovnáním, kolik to na příklad ročně představuje kilometrů najetých autobusy v centru města. Z pohledu ekologa a tepelného technika je zde však ještě jeden zajímavý pohled. Rampa, po které vyjíždějí autobusy na střechu, je pro bezpečnost provozu vytápěna. Zajímalo by mě, zda tento objekt, i vlivem tohoto vytápění vozovky, splní stávající požadavky na měrnou potřebu energie na vytápění, když zde je vytápění realizováno pouze proto, aby odtával sníh a námrazy z vozovky. Takto upravený vjezd na parkoviště má parametry, které nemívají ani přistávací dráhy pro letadla.

Ing. Roman Šubrt
sdružení Energy Consulting, o.s.
roman@e-c.cz