Zpět na informační servis

Stavba Jihomoravského kraje 2009

13. května 2010
Text redakce

Součástí Stavebních veletrhů Brno 2010 bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2009. Soutěž se koná pod patronací Jihomoravského kraje, vyhlašovatelem je Jihomoravské společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, spoluorganizátorem Veletrhy Brno, a.s.

Kromě cen, které v šesti kategoriích udělila odborná porota na základě výběru z přihlášených staveb dokončených na území Jihomoravského kraje v roce 2009, byla přihlašovateli předána i cena časopisu Stavebnictví, který je hlavním mediálním partnerem soutěže. Rovněž byly oceněny nejlepší projekty studentů Fakulty stavební a Fakulty architektury VUT v Brně.

Výsledky

  • Stavby občanské vybavenosti

Pavilon P, brněnské výstaviště
Přihlašovatel:
Veletrhy Brno, a.s.
Investor: Veletrhy Brno, a.s.
Zhotovitel: STRABAG, a.s.; Esox, spol. s r. o.; PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Projektant: Arch.Design, s.r.o.

Pavilon P, brněnské výstaviště
¤ Pavilon P, brněnské výstaviště

  • Bytové stavby

Novostavba bytového domu Křídlovická - Brno
Přihlašovatel:
KOMFORT, a.s.
Investor: KOMFORT, a.s
Zhotovitel: KOMFORT, a.s
Projektant: doc. Ing. arch. T. Rusin, Ing. arch. I. Wahla

Čestné uznání:
Bytový a obchodní komplex Eden, Brno
Přihlašovatel:
ŽSD a.s.
Investor: EDEN PROPERITY, spol. s r.o.
Zhotovitel: KOMFORT, a.s
Projektant: Architektonická kancelář Burian Křivinka

  • Průmyslové stavby a technologické stavby

Vinařství Gotberg, novostavba vinařského dvora
Přihlašovatel:
Kaláb - stavební firma, spol. s r.o.
Investor: GOTBERG, a.s.
Zhotovitel: Kaláb - stavební firma, spol. s r.o.
Projektant: B.A.Studio - Ing. arch. Martin Bukolský

Vinařství Gotberg, novostavba vinařského dvora
¤ Vinařství Gotberg, novostavba vinařského dvora

  • Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

V této kategorii byla udělena dvě první místa

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - část A
Přihlašovatel:
OHL ŽS, a.s.
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Projektant: Aqua Procon, s.r.o.

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury
¤ Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - část A

SO 4-19-01, most v km 99, 297, elektrizace trať. úseku Šatov- Znojmo, Znojemský viadukt
Přihlašovatel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: SŽDC s.o. Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Projektant: SUDOP Brno, spol. s r.o.

  • Rekonstrukce staveb a objektů

VUT - Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně, Božetěchova - SO 312, rekonstrukce objektu ?Zámeček?
Přihlašovatel:
Tocháček, spol. s r.o.
Investor: VUT v Brně
Zhotovitel: Tocháček, spol. s r.o.
Projektant: Ateliér 2002 s.r.o.

  • Ekologické stavby

Napojení obce Cetkovice na skupinový vodovod Velké Opatovice
Přihlašovatel:
VHS Brno, a.s.
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice
Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
Projektant: HAŠKA, a.s.

  • Cena časopisu Stavebnictví

Novostavba rodinného domu - dřevostavba v pasivním standardu
Přihlašovatel:
Penti prefab, s.r.o.
Investor: Josef Urbášek
Zhotovitel: Penti prefab, s.r.o.
Projektant: doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.