Zpět na stavby

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada v Turnově

7. srpna 2017
Ing. arch. Miloš Mlejnek

Architektonicky atraktivní stavba sportovního a rekreačního areálu s krytým zimním stadionem, koupalištěm, toboganem, skluzavkami, skateparkem a dalšími možnostmi volnočasových aktivit slouží nejen obyvatelům Turnova, ale i široké spádové oblasti. Areál získal v soutěži Stavba roku 2016 Cenu předsedy Senátu Parlamentu České republiky, v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2016 byl oceněn hlavní cenou doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c., a cenou v kategorii Bytových staveb a staveb občanské vybavenosti.


Sportovní komplex se nachází na jihovýchodním okraji Turnova, s relativně malou docházkovou vzdáleností do historického centra. Parcela má lichoběžníkový tvar a měří přibližně 53 000 m2. Terén se mírně svažuje západním směrem k řece, převýšení na celé délce parcely činí cca 5 m. Pozemek byl nezastavěn, na části se nacházelo zahradnictví. Vzhledem k blízkosti Jizery má lokalita jedinečný přírodní charakter.

Urbanistické řešení

Cílem koncipování návrhu na využití pozemku bylo vytvoření sportovního a rekreačního areálu. Základní komunikační osa s centrálním parkovištěm ve směru sever – jih navazuje na stávající kruhový objezd. Ovál pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře, přístupný z hlavního parkoviště pro osobní automobily a čtyři autobusy, propojuje celý areál. Do severovýchodního cípu území je umístěna budova krytého zimního stadionu se vstupem z centrálního kruhového náměstíčka. Odtud jsou rovněž dostupné šatny letního koupaliště a soustava bazénů. Kolem nich se nachází velké množství travnatých ploch určených pro slunění, dětské hřiště a dvě hřiště pro míčové sporty. V západní části areálu koupaliště je rychlé občerstvení. Celý komplex na jihu doplňuje skatepark trojúhelníkového půdorysu a v severní části velké dětské hřiště.

Architektonické a dispoziční řešení areálu

Letní koupaliště
Letní koupaliště sestává ze dvou základních stavebních objektů – šaten a bazénů. Při vstupu do areálu s dvojicí turniketů a brankou pro vozíčkáře, pokladnou a kanceláří je umístěn bufet s vlastním skladovým zázemím, garáž pro zahradní techniku a sklad plaveckých pomůcek. Přímým pokračováním této části je velká terasa s pergolou, která částečně kryje stoly občerstvení a hřiště pro pétanque. Na opačné straně od vstupu jsou umístěny převlékací kabiny a společná šatna s patrovými úložnými skříňkami. Povinnou očistu návštěvníků před vstupem do bazénů zajišťují oddělené umývárny s hygienickými zařízeními. Pro návštěvu školních skupin jsou do šatnové části umístěny dvě společné šatny. Osoby se sníženou schopností pohybu mají k dispozici samostatné hygienické zázemí. V koncové poloze šatnové části budovy zajišťující optimální výhled na bazénovou část je umístěna kancelář plavčíka a první pomoci s vlastním hygienickým zázemím.

Technologické zázemí (strojovna úpravny vody, sklad chloru, čerpadla) je částečně v šatnové části a dále v samostatném podzemním podlaží vedle bazénů. Jedná se o jednoduchou přízemní budovu s pultovou střechou z titanzinkového plechu, svažující se směrem ke koupališti. Na střeše jsou umístěny, díky vhodné orientaci budovy, solární panely. Obvodové stěny jsou opatřeny dřevěným horizontálním obkladem, výplně otvorů jsou plastové, v tmavě šedé barvě.

V bazénové části letního koupaliště jsou dva samostatné bazény. Nejblíže k šatnám a občerstvení je umístěn dětský bazén, který bylo díky svažitosti terénu možné rozdělit na tři výškově oddělené čtvercové části navzájem propojené nerezovými skluzy. Hloubka tohoto bazénu je od 0,20 do 0,40 m. Kruhový ochoz s rampou a dvojicí schodišť kolem dětského bazénu je doplněn o jednoduchý stínicí altán s možností posezení. Z důvodu bezpečnosti je dětský úsek koupaliště částečně prostorově oddělen od zbylého prostoru areálu s plaveckým bazénem o čtyřech drahách délky 25 m a hloubkou vody od 1,2 do 1,6 m. Největší vodní plochu zaujímá rekreační část areálu nepravidelného půdorysného tvaru s řadou atrakcí, například šplhací sítí, dnovými gejzíry (blowery), vodní číší, stěnovými masážními tryskami v různých výškách, masážními lavicemi, masážními lůžky atd. Část rekreačního bazénu s dojezdovými plochami pro dva tobogany a širokou trojitou skluzavku je prostorově oddělena, aby nedocházelo k možným kolizím.

Pro optimální chod koupaliště z hlediska bezpečnosti návštěvníků je u dojezdového bazénu umístěno vyvýšené stanoviště plavčíků. Všechny bazény jsou opatřeny přelivnými žlábky, na které navazují široké ochozy, jež jsou od přilehlých travnatých ploch odděleny zábranami – živými ploty s průchozími brodítky, opatřenými sprchovacími nerezovými rámy. Rozsáhlé travnaté plochy doplňuje v jižní části pískové hřiště plážového volejbalu a dětské hřiště. Na brodítka bazénových ochozů navazují chodníky propojující jednotlivá zařízení koupaliště. Svažitosti stávajícího terénu směrem k Jizeře se využilo pro vybudování malé přírodní tribuny u univerzálního hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem na západě areálu. Pro zvýšení komfortu návštěvníků je v tomto místě situován také malý přízemní stánek drobného občerstvení. Tato část areálu je přístupná jak pro návštěvníky areálu, tak pro osoby pohybující se mimo koupaliště, cyklisty a bruslaře. Jedná se opět o jednoduchou stavbu se stanovou střechou z titanzinkového plechu s dřevěným horizontálním obkladem a dvěma terasami, krytými dřevěnými pergolami.

Zimní stadion

Z centrálního náměstíčka areálu je dostupná prostorná vstupní hala s pokladnou, otevřenou šatnou pro bruslaře, kanceláří, oddělenými hygienickými zařízeními pro diváky a ošetřovnou.

Celý článek naleznente v archivu čísel 08/2017.