Zpět na informační servis

Soutěž Urbanistický projekt roku 2021

16. června 2021
Text redakce

Do soutěže se v roce 2021 přihlásilo celkem šestnáct velmi hodnotných a zajímavých urbanistických projektů. Vypisuje ji tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přihlášené projekty jsou již zveřejněny a současně bylo otevřeno tradiční hlasování veřejnosti, které potrvá do 20. června 2021 do 24.00 hod.

Odborná porota je složená tradičně ze zástupců vypisovatelů. Předsedou poroty je doc. Ing. arch. Petr Durdík z Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, dále v porotě zasedne Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., za Ministerstvo pro místní rozvoj, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., a Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc., za Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Křeček z České komory ­autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Adam Vokurka, Ph.D., za Český svaz stavebních inženýrů.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny a představeny na slavnostním večeru, který se uskuteční 28. června 2021. Těšit se můžete i na on-line verzi.

Do soutěže jsou přihlášeny tyto projekty:
■ Urbanistická studie využití území UP Bučovice II
■ Územní studie centrálního prostoru obce Háj ve Slezsku
■ NOVÁ TEPNA – Vrstevnaté centrum Náchoda
■ Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru X43, Brno
■ Revitalizace areálu bývalých kasáren, Brno-Židenice
■ Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
■ Terminál Smíchovské nádraží, Praha
■ Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny – brownfield Strašnice, Praha 10
■ Bytové a administrativní centrum na náměstí W. Churchilla, Praha 2
■ Propojení Nová Pivovarská – Karolina, Ostrava
■ Územní studie veřejných prostranství „ÚS24" Jihlava – Handlovy Dvory
■ Liberec – Kunratická územní studie
■ Nový Pavlov (u Kladna)
■ Nová rezidenční čtvrť Přezletice – Panská pole
■ Územní studie – návrh řešeni urbanistického rozvoje, Praha – Dolní Měcholupy
■ Městská čtvrť Trnava-Prúdy

Více na na www.stavbaroku.cz.

Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství