Zpět na informační servis

Soutěž STAVBA ROKU 2018 vyhlašuje stavby nominované na titul

12. září 2018
Text redakce

Odborná porota se Sborem expertů představila 15 nominovaných staveb na titul STAVBA ROKU 2018 v již 26. ročníku prestižní celorepublikové soutěže. Soutěž oceňuje kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort.

Na www.stavbaroku.cz si může široká veřejnost prohlédnout 15 nominovaných staveb ze 42 přihlášených, které budou soutěžit o titul STAVBA ROKU 2018. Každý může do 25. září do 12 hodin dát svůj hlas stavbě a ta s největším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti. Novinkou letošního ročníku je, že se o tuto cenu utkají všechny přihlášené objekty. Udělení pěti titulů a zvláštních cen STAVBA ROKU, ocenění soutěží ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU A URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU proběhne dne 3. října 2018 v Betlémské kapli v Praze na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury.

?Nadace ABF se již 50 let (nástupnicky) drží svého záměru - podporovat kvalitu stavebnictví, uplatnění výsledkůtechnického rozvoje a zapojovat se do výzkumných programů (aktuálně v oblasti energetické úspornosti, vnitřního prostředí budov a větrání, rozvoje BIM (Building Information Modeling), rekodifikace stavebního práva, workshopů pro Stavebnictví 4.0.), komentuje práci Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, její předseda Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda rady soutěže STAVBA ROKU, a dodává: ?Konečným cílem je však kvalitní architektura nových chytrých měst, zahrnující dobrou práci architekta, inženýra i stavebního mistra, a tu odborná porota a Sbor expertů multikriteriálně hodnotili i v letošní soutěži STAVBA ROKU ve snaze podat co nejexaktnější reportáž o stavu českého stavitelství.?

Kompletní dokumentaci každé přihlášené stavby viděla nejen odborná sedmičlenná porota, ale i Sbor expertů s 29 specialisty. Ani letos nebylo snadné vybrat 29 staveb do druhého kola a naplánovat jejich osobní prohlídku, při které porota ujela téměř 1700 km.

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty, hodnotí letošní ročník: ?Pokles veřejných zakázek se projevil i v soutěži a letos převládaly soukromé investice v nečekaně bohatém sortimentu - bydlení, kanceláře, sportovní či zdravotní stavby. Bydlení je převážně developerské s programovým důrazem na vyšší standard a poprvé i formou nájemního bydlení. Nepravidelnému územnímu zastoupení dominovala Praha a Středočeský kraj. Oproti předchozím letům došlo ke změně skladby soutěžících staveb podle funkce, zcela chyběly stavby dopravní. Letos soutěžilo 14 rekonstrukcí rozmanitého typu, historických objektů i novějších staveb, což je třetina z přihlášených děl. Deset z nich porota navštívila.?

Mezi přihláškami jsou kvalitativně zajímavá díla s rozdílným účelem využití. Do užšího výběru 15 nominovaných staveb se dostalo široké spektrum objektů. Patří mezi ně ojedinělá vinařská stodola s chrámem vína, stříbřitá sportovní hala působící dojmem vzdálených světů, netradiční soubor rodinných domů, proměna výrobního objektu na hudební prostor, rekonstrukce nemocničního objektu v energeticky šetrném a ekologickém duchu, nově vzniklé náměstí uprostřed výrobního závodu s citem pro historické části, účelný a elegantní výrobní soubor budov podporující efektivitu provozu, rekonstruovaný městský palác, kancelářská budova s městotvorným řešením, rozsáhlá rekonstrukce vodních ploch, oprava technicky významné památkové konstrukce nádraží, novostavba zimního stadionu s účelovou jednoduchostí, dřevostavba domu integrovaná současně do obce i krajiny, městský obytný blok, nápaditě tvarovaná dřevostavba v golfovém resortu se stabilizační funkcí krajiny.

Všechny přihlášené stavby budou veřejnosti poprvé představeny na veletrhu FOR ARCH ve dnech 18.- 22. září 2018 v rámci putovní výstavy. Přehlídka soutěžních staveb se bude dále prezentovat v říjnu na Pražském Hradě v rámci Architecture Week, na slavnostním vyhlášení výsledků v Betlémské kapli a následovat budou další instituce a místa.
Partneři podporující tuto soutěž jsou společnosti Baumit, Českomoravský Beton, Lafarge, For Arch, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury.