Zpět na informační servis

Soutěž STAVBA ROKU 2018 odstartovala hlasování o Cenu veřejnosti

16. srpna 2018
Text redakce

Od srpna až do 25. září 2018 může každý dát hlas jakékoliv stavbě, která se prezentuje ve 26. ročníku prestižní celorepublikové soutěže.

Na www.stavbaroku.cz může široká veřejnost hlasovat pro každou ze 42 přihlášených staveb. Letošní novinkou je, že hlasování o Cenu veřejnosti předbíhá výběru nominovaných staveb porotou. Do uvedeného data se o Cenu veřejnosti utkají všechny stavby.

Bude se názor veřejnosti na nejlepší stavbu v ČR shodovat s názorem odborné sedmičlenné poroty a Sboru expertů s 27 specialisty?

Jaký bude pohled porotců na kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a na uživatelský komfort? Tedy na hlavní hodnotící kritéria, která budou porotci posuzovat u všech staveb bez rozdílu jejich velikosti a druhu?
První výsledky hodnocení, tedy nominace staveb na tituly, budou vyhlášeny dopoledne 6. září 2018 v sídle Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze.

Finální výsledky soutěžní přehlídky budou odtajněny na slavnostním udělení 5 titulů a zvláštních cen soutěže STAVBA ROKU 2018 dne 3. října v Betlémské kapli v Praze.

Tradičně soutěž získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR - prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, primátorky hlavního města Prahy, starosty MČ Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěžní díla budou také prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR - Radou výstavby.
Soutěž organizuje Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Více informací najdete na www.stavbaroku.cz.