Zpět na informační servis

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin a Stavební firma roku 2021 se nesla v jubilejním duchu

16. prosince 2022
Text redakce

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a za mediálního partnerství s časopisem Stavebnictví vyhlásil výsledky soutěží Nejlepší výrobce stavebnin roku a Stavební firma roku 2021.

Obr. Za časopis Stavebnictví předává Karlu Vávrovi, obchodně-technickému manažerovi z firmy Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., cenu Hana Dušková, jeho šéfredaktorka (foto: Martin Kubica)

Před samotným vyhlášením vítězů si všichni zúčastnění užili umělecky výjimečného vystoupení operní pěvkyně – mezzosopra­nistky Edity Adlerové, která svými španělskými rytmy příjemně odstartovala slavnostní atmosféru jubilejního patnáctého ročníku. Předseda poroty soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2021 Lukáš Peřka hned na úvod vyzval prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzu, který slavnostně vyhlásil její patnáctý ročník a přivítal přítomné. Letošní rok se nesl v duchu bilancování a Jiří Nouza úvodním slovem připomněl vývoj tohoto odvětví od stavitelského boomu v devadesátých letech 20. století až po aktuální nelehkou dobu. Podotkl však, že právě nesnadné doby přejí inovacím a novým postupům. Zdůraznil také akutní potřebu rozvoje Stavebnictví 4.0 – tedy digitalizace, automatizace a robotizace odvětví. „Je potřeba zmínit, že situace, ve které se dnes české stavebnictví nachází (v tom nejširším slova smyslu) není vůbec jednoduchá. Velmi intenzivně řešíme záležitosti ohledně inflačních doložek, inflace, nárůstu cen materiálů a energetické krize obecně. Jsem optimista, ale na druhou stranu, jak se situace vyvine, ukáže až čas. Věřím, že po všech intenzivních jednáních, která trvají déle než půl roku, se podaří situaci vyřešit,“ poznamenal k aktuálnímu stavu v oboru.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přítomné hosty přivítal vedoucí oddělení stavebnictví Filip Žežulka. Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF, soutěž trefně přirovnal ke grand slamu na poli stavitelství a poděkoval přítomným za účast. „Přesto, že žijeme těžkými myšlenkami, jsme ve stavebnictví v období velmi dramatického zlomu. Procházíme nástupem digitalizace a Stavebnictví 4.0, které jsou vizí budoucnosti,“ dodal. Předávání cen se tak neslo v duchu vzájemné podpory a snad již pozitivních vyhlídek do budoucna. Drtivá většina oceněných také zdůraznila osobní i psychickou vzpruhu, kterou pro ně a jejich firmy ocenění představuje, zvláště pak v aktuální neutěšené situaci.

Speciální ocenění

Myšlenkou soutěže při jejím vzniku v roce 2007 byla podpora českých výrobců stavebnin a stavebních firem v době, kdy byl český trh zahlcen materiály ze zahraničí. V prvních letech se zaměřovala na masivnější podporu českých firem, rozšíření povědomí o soutěži a zejména pomoc stavebním společnostem, a proto bývaly v jejích počátcích vyhlašováni vždy tři nelepší výrobci stavebnin ve dvou kategoriích. Posléze však došlo ke změně a nyní se může stát vítězem pouze jedna firma ve dvou kategoriích. Kritéria jsou velmi přísná, přesto je každoročně splní řada společností – vyhrát však může pouze jedna. Z toho důvodu vznikly ještě další, speciální ceny.

Cenu MPO společnosti DITON s.r.o. předal Filip Žežulka. „Je to pro nás velká čest, jde o ocenění všech našich zaměstnanců. Držím palce celému českému průmyslu a ministerstvu, aby pro nás všechny vyjednalo co nejlepší podmínky pro následující těžké období,“ uvedl Daniel Křížek, ředitel rozvoje firmy DITON s.r.o. Cenu poroty, udělenou společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., předali Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky, a Radoslav Sovják, ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0. „Děkujeme za udělenou cenu poroty, upřímně si jí vážíme. Hlavním tématem naší společnosti je udržitelnost, a proto jsou veškeré produkty, které vyrábíme, stoprocentně recyklovatelné. Věříme, že tím významným způsobem přispíváme k lepší budoucnosti nejen České republiky, ale i celé planety,“ připomněl Martin Dvořáček, jednatel firmy ­KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.

Cenu časopisu Stavebnictví, již získala společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., předala jeho šéfredaktorka Hana Dušková. „V této těžké době pro nás tato cena opravdu hodně znamená. Letos jsme se potýkali s energetickými problémy, nicméně vás mohu ubezpečit, že i v příštím roce budeme stále produkovat lehké keramické kamenivo a betonové výrobky na jeho bázi,“ poznamenal zástupce společnosti. Nezbývá než poděkovat všem soutěžícím za účast. Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným společnostem přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se s nimi potkáme i v dalších ročnících těchto tradičních soutěží.

Vítězové soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2021
Kategorie do 350 zaměstnanců
Kámen a písek, spol. s r.o.

Kategorie nad 350 zaměstnanců
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Cena MPO
DITON s.r.o.

Cena SPS
Wienerberger s.r.o.

Cena poroty
KRONOSPAN OSB, spol. s.r.o.

Cena časopisu Stavebnictví
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Čestné ocenění za 10 nominací v soutěži
Xella CZ, s.r.o.

Čestné ocenění za 15 nominací v soutěži
BAUMIT, spol. s r.o.
P-D Refractories CZ a.s.
Vítězové soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2021
Kategorie do 350 zaměstnanců
Kámen a písek, spol. s r.o.

Kategorie nad 350 zaměstnanců
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Cena MPO
DITON s.r.o.

Cena SPS
Wienerberger s.r.o.

Cena poroty
KRONOSPAN OSB, spol. s.r.o.

Cena časopisu Stavebnictví
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Čestné ocenění za 10 nominací v soutěži
Xella CZ, s.r.o.

Čestné ocenění za 15 nominací v soutěži
BAUMIT, spol. s r.o.
P-D Refractories CZ a.s.
Vítězové soutěže Stavební firma roku 2021
Kategorie malá stavební firma
EKOkonstrukce, s.r.o.
Prokonstrukt s.r.o.

Kategorie střední stavební firma
HSF System a.s.

Kategorie velká stavební firma
Metrostav a.s.
Vítězové soutěže Stavební firma roku 2021
Kategorie malá stavební firma
EKOkonstrukce, s.r.o.
Prokonstrukt s.r.o.

Kategorie střední stavební firma
HSF System a.s.

Kategorie velká stavební firma
Metrostav a.s.

TEXT: Svaz podnikatelů ve stavebnictví