Zpět na informační servis

Soutěž CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020 byla zahájena

11. února 2020
Text redakce

Výzkumní pracovníci i praktikové z České republiky, Německa a Polska mohou do 30. dubna 2020 posílat své inovativní projekty, které mají potenciál ovlivnit budoucnost betonu a cementových kompozitů ve stavebnictví. Společnost CEMEX vypsala odměnu pro vítěze ve výši 10 000 EUR.

O výherci odměny rozhodne nezávislá porota složená z univerzitních pedagogů zabývajících se výzkumem stavebních materiálů. Předsedou poroty je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rolf Breitenbücher, Ruhr-Universität Bochum, Německo.

„Soutěž Förderpreis Beton jsme založili ve snaze podpořit výrazné talenty z řad vědeckých pracovníků i praktiků ve stavebnictví. Vědeckou elitu budoucnosti bychom měli podporovat obzvláště v současné době, kdy naše odvětví čelí řadě výzev," vysvětluje Rüdiger Kuhn, předseda představenstva CEMEX Deutschland AG.

Společnost CEMEX prostřednictvím tohoto ocenění podporuje rozvoj výrobních procesů, zpracování a použití betonu a betonových konstrukcí. Účastníci soutěže musí navrhnout způsoby, jak zlepšit specifické vlastnosti materiálu, zvýšit kvalitu a snížit náklady na beton a betonové konstrukce. Hodnotí se také ekologické a technologické aspekty. K účasti jsou zváni výzkumní pracovníci i praktici ze stavebních firem, výrobních společností, výzkumných center, univerzit, zkušebních laboratoří a ústavů.

Do soutěže se letos poprvé zapojí i zahraničí
Cena za technologický a vědecký přínos CEMEX Förderpreis Beton se těší mezi odborníky na technologie betonu velkému uznání, a stala se tak předním oceněním v oblasti výzkumu stavebních materiálů. V Německu společnost CEMEX tuto cenu uděluje jednou za dva roky již od roku 1984. Letošní 19. ročník soutěže CEMEX Förderpreis Beton má poprvé nadnárodní rozměr, a tak se původní název CEMEX Förderpreis Beton změnil na CEMEX Förderpreis Beton Central Europe. Rozšíření do České republiky a Polska odráží mezinárodní přístup společnosti CEMEX.

Mezinárodní charakter cen má dopad také na složení poroty. Vedle zkušených a uznávaných odborníků z německých univerzit se jako členy poroty CEMEX Förderpreis Beton Central Europe podařilo získat rovněž vynikající odborníky na stavební materiály z Polska a České republiky.

„Vynález tekutého kamene – betonu – je dle mého názoru jedním z nejvýznamnějších počinů naší civilizace, který umožnil její rozvoj. Věřím, že tato soutěž přispěje k lepšímu povědomí o významu betonu jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Zároveň umožní českým absolventům srovnání výsledků výzkumu v mezinárodním kontextu, a tím otevře nové možnosti pro vzájemnou další spolupráci",říká doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D..

Členové poroty Förderpreis Beton Central Europe 2020: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rolf Breitenbücher, Ruhr-Universität Bochum, Německo (předseda poroty); prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polsko; doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Česká republika; Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr.-Ing. Christoph Gehlen, Technische Universität München, Německo; prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polsko; Prof. Dr.-Ing. Horst Michael Ludwig, Bauhaus-Universität Weimar, Německo; Univ.-Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine, Technische Universität Dresden, Německo; Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach, RWTH Aachen, Německo.

Podmínky soutěže
Soutěžní projekt musí být vypracován v angličtině nebo v národním jazyce (češtině, němčině nebo polštině). Nesmí být starší než dva roky a musí být zpřístupněn odborné veřejnosti. Do soutěže se nemohou zapojit vyučující technických vysokých škol, univerzit a fakult aplikovaných věd. Vyřazeny jsou rovněž práce, v nichž jsou tito vyučující uvedeni jako spoluautoři. Organizátoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech rozdělit cenu mezi dva vítěze.

Vítány jsou zejména projekty zaměřené na praktické využití. K hlavní projektové dokumentaci je třeba přiložit návrh aplikace, tedy jak budou hlavní poznatky práce uvedeny do výroby, a to s přihlédnutím k produktům a službám společnosti CEMEX. Vítězný projekt a návrh aplikace představí jejich autor na vědeckých a technických akcích pořádaných společností CEMEX.

Chcete se zapojit do této soutěže?
Zašlete nám svůj příspěvek v digitální podobě do 30. dubna 2020:
CEMEX Deutschland AG | Peter Lyhs | Frankfurter Chaussee | D-15562 Rüdersdorf | Germany | peter.lyhs@cemex.com | Telefon: +49 33638 541220 | www.cemex.de