Zpět na materiály, výrobky, technologie

S LPG lze dosáhnout až 30 % úspory energií

21. října 2022
PR článek

Pod tíhou současných cen elektrické energie a blížící se zimy se jen těžko hledají řešení, která by zmírnila dopady této energetické krize. Trpí domácnosti, drobní podnikatelé, ale i střední a velké podniky. V ústraní ropy či zemního plynu se donedávna krčil kapalný propan neboli LPG. Dokáže nyní zmírnit následky energetické tísně?


Propan (butan) patří do kategorie nasycených uhlovodíků, které jsou výsledkem procesu zpracování ropy v rafinérii. Přímo nesouvisí s těžbou zemního plynu. Výhoda těchto paliv je v jejich dlouhé životnosti a vysokém energetickém potenciálu. U propanu navíc nedochází vlivem skladování k degradaci, prakticky se nedá zcizit.

Inteligentní zdroje energie, které šetří náklady a čas

Řešení se naskýtá ve spojení s inteligentními generátory Pramac řady GA a GGW, které jsou poháněny zemním plynem nebo právě zmíněným kapalným propanem. Díky palivu LPG dokáží ušetřit až 30 % nákladů oproti běžným generátorům. Pokud bychom zvažovali trvalou výrobu elektrické energie, lze získat ještě výhodnější podmínky.

Stroje jsou standardně dodávány se záskokovým automatem a možností vzdáleného startu, čímž se stávají téměř bezobslužné. Obě výkonové řady spolehlivě chrání domácnosti či firmy před nenadálými výpadky elektrického proudu, tzv. blackouty, a posilují energetický mix moderních inteligentních staveb. Lze je tak kombinovat se solárními systémy, kde dobíjí bateriová úložiště v době nedostatku slunečního svitu, zvládnou napájení velkých tepelných čerpadel nebo jiných náročnějších spotřebičů. V sestavě s UPS snižují výrazně její pořizovací cenu. Generátor je schopen do několika minut zajistit 100% napájení elektrickým proudem, čímž je možné zmenšit celkovou velikost UPS. Bavíme se zde o tvrdém zdroji energie, založeném na energeticky bezpečných principech. Jednotky s výkonem od 10 kW po 1000 kW dokáží pokrýt jak zálohu rodinného domu, tak nepřetržitý provoz podniku.

Snadná instalace a tichý provoz

Všechny stroje z řady GA se velikostně přibližují k běžné venkovní klimatizaci. Výkonnější GGW jsou pak o něco větší. Generátory se kotví k betonové desce, kromě ní nejsou potřebné žádné další stavební úpravy. Instalace je velmi jednoduchá. Relativně tichý provoz umožňuje umístnění strojů vedle rodinného domu, firmy či v zastavěné oblasti.

Ekologické řešení v nejtvrdších podmínkách

Generátory mohou být vybaveny třícestným katalyzátorem, čímž pak splňují bez komplikací i ty nejvyšší emisní nároky. Stávají se tak atraktivní pro využití v horských lokalitách či městské zástavbě, které jsou všeobecně náročné na nízkoemisní spotřebiče.

Bezpečné uskladnění paliva

Jsou dva způsoby, jak uskladnit větší množství LPG. První možností je výhodné pronajmutí elegantního zásobníku od dodavatele paliva. Na trhu je hned několik dodavatelů LPG, kteří dokáží zajistit kompletní projekt, instalaci a zásobování propanem v pravidelných intervalech. Zásobník lze umístit nad úroveň terénu či (kvůli estetičnosti) zakopat pod zem. Vhodný skladovací prostor poskytne také speciálně upravená skříň, která je dimenzovaná na uskladnění až 10 plynových lahví po 33 kg. Instalaci lze realizovat téměř okamžitě, proto se jedná o vhodné řešení pro oblasti, kde nelze umístit velký zásobník.

Přednosti plynových generátorů

  • až o 30 % nižší náklady na jednu vyrobenou kWh;
  • bezobslužný provoz – generátory automaticky reagují na výpadek sítě;
  • odpadá manipulace a skladování klasických PHM;
  • u plynného paliva nehrozí jeho degradace;
  • přehled odkudkoliv pomocí mobilní aplikace Mobile Link;
  • kultivovaný chod a nízká hlučnost;
  • standardní záruka u řady GA je 5 let s možností prodloužení o dalších pět let.

Solforen Plus je výhradním dodavatelem plynových generátorů produktových řad GA a GGW s výkonem od 10 kW do 1 000 kW, které slouží jako primární či záložní zdroje energie. Zároveň je jediným oficiálním servisním střediskem těchto strojů v České republice.

www.solforen.cz