Zpět na materiály, výrobky, technologie

Bytová výstavba rychle a efektivně

Současné moderní trendy bytové výstavby zahrnují i konstrukční systémy s nosnou ocelovou rámovou konstrukcí z tenkostěnných, za studena tvarovaných profilů, které tvoří neodmyslitelný základ prefabrikovaných 2D panelů.


Rychlá montáž hrubé stavby přináší značnou finanční úsporu v porovnání s tradiční zděnou bytovou výstavbou. Tyto systémy jsou vhodné zejména pro rodinné a bytové domy, budovy pro občanskou vybavenost (školky, školy, zdravotnická zařízení, penziony pro seniory, ubytovny, hotely) a vícepodlažní administrativní budovy.

Výstavba z prefabrikovaných panelů

Panelová prefabrikace spočívá v předvýrobě 2D panelů ve výrobní hale, které se následně přepraví na stanoviště a smontují k sobě na základové desce. 2D panely systému AUKLAN jsou využitelné pro svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, pro konstrukce střech, atik, vnitřních mezibytových stěn, nenosných příček uvnitř bytů a schodišť. Samotná prefabrikace dosahuje vysokého stupně. Tyto panely se skládající z nosné tenkostěnné ocelové konstrukce, která je opláštěna deskami z různých typů materiálů (např. dřevovláknité desky, cementovláknité desky, sádrokartonové desky). Součástí panelů je i tepelná izolace, parozábrana a finální povrchová úprava (fasádní omítka, vnitřní omítka, obklady atd.). Ve 2D panelech mohou být přímo ve výrobě osazeny i výplně otvorů (dveře a okna).

Oproti tradičním zděným stavbám systém AUKLAN nahrazuje svislé konstrukce z keramických cihel, vodorovné konstrukce z železobetonu, doplňující prvky pro svislé a vodorovné konstrukce a vnitřní a vnější povrchové úpravy.

Snížené náklady na výstavbu

Při výstavbě obytných domů z prefabrikovaných 2D panelů s tenkostěnnou ocelovou konstrukcí je možné, oproti tradičním zděným systémům, dosáhnout značné úspory na ceně výstavby vztažené na kubický metr obestavěného prostoru. Úspora se netýká pouze samotného materiálu na nosnou konstrukci, ale také staveništního přesunu hmot (úspora 25–45 %), vnitřních rozvodů kanalizace, vody, vytápění a elektromontáže (úspora 10–15 % na každé profesi), ostatních konstrukcí a bourání (úspora 25–45 %) a likvidace suti, odvoz suti, skládkovné (úspora 35–60 %). Celkově, při započítání zbylých nákladů, můžeme dosáhnout minimálně 15% úspory na ceně výstavby vztažené na kubický metr obestavěného prostoru. Finální úspora závisí na rozsahu vnitřních instalací a standardu povrchových úprav vnitřních i vnějších konstrukcí. Další úspory ve výši 3 až 5 % z celkové ceny stavby lze dosáhnout v souvislosti se zkrácením doby výstavby, tj. na zkrácení doby zařízení staveniště, pronájmu oplocení, lešení, staveništních jeřábů apod.

Šetrnost k životnímu prostředí

Námi dodávané konstrukční systémy pro bytovou výstavbu již nyní splňují požadavky na kritéria ESG (Environmental, Social and Governance), která vstoupí v platnost v roce 2030. Uhlíková stopa konstrukčních systémů s nosnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů je čtyřikrát nižší v porovnání s tradiční stavbou z keramického zdiva. Skladby konstrukcí AUKLAN, společně s technologiemi, umožňují výstavbu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, což vede ke značným energetickým úsporám.

Auklan 2
Pro více informací navštivte webové stránky www.auklan.com.