Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 10/2022

Právě vychází číslo 10/2022 časopisu STAVEBNICTVÍ.

Můžete si v něm přečíst například tyto články:

Výstavba 2. etapy západního městského okruhu v Plzni
Městský okruh v úseku Křimická – Karlovarská v západní části města Plzně propojí v roce 2023 nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s velkými sídlišti. Součástí projektu je i 1,2 km dlouhá estakáda SO 12O2 přes inundační území Mže. Projekt je zajímavý rozmanitostí stavebních objektů, ale i rozsahem – jde o největší současnou dopravní stavbu v západních Čechách. Stavba zahrnuje mj. 3 křižovatky, 4 mosty, 3 biokoridory, 5 protihlukových stěn, 2 mimoúrovňové křižovatky a 1 šestiramennou okružní křižovatku.
(foto: J. Zahradník – GardenCinema.cz)

Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu
Dolnolučanský železniční tunel vyžaduje již delší dobu, vzhledem ke špatnému technickému stavu při zajištění bezpečnosti provozu v zimním období, mimořádnou pozornost. Jedná se o jednokolejný tunel délky 82,5 m, který se nachází mezi stanicemi Jablonecké paseky a Lučany nad Nisou jen 260 m od hranice Chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory. Cílem článku je ukázat principy návrhu technického řešení i mechanismy rozhodování při řešení nejistot spojených s celou řadou neznámých okrajových podmínek a z nich vyplývajících rizik. V souvislosti s rekonstrukcemi historických dopravních tunelů tak vzniká v oblasti podzemních staveb tak trochu „nový obor“.
(foto: SAGASTA s.r.o.)

Záchrana historického kamenného mostu u Poniklé
Při plánované rekonstrukci historického tříobloukového kamenného mostu bylo na základě provedeného diagnostického průzkumu rozhodnuto o jeho zbourání. Průzkum se však soustředil pouze na prokázání degradace materiálu. Bourání nakonec bylo zastaveno s tím, že se most bude rekonstruovat a zachová se jeho historická hodnota. Pro kamenné zděné oblouky byl vyvinut jednoduchý materiálový model a specializovaný konečný prvek, který lze použít k ověření konstrukce podle dostupných normových podmínek. Ve vývoji je rozšíření nelineárního modelu na 3D. Aplikace na další obloukové kamenné mosty je jednoduchá.
(foto: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mechaniky)

Oldřich Starý, přední teoretik naší moderní architektury
Tento vynikající architekt, vysokoškolský profesor a poválečného rektora ČVUT v Praze je možné považovat vedle teoretika Karla Teigeho za jednu z vůdčích osobností naší meziválečné funkcionalistické avantgardy. Byl autorem programového manifestu Za novou architekturu. Spolu s grafikem, designérem a teoretikem umění Ladislavem Sutnarem editoval mj. publikaci Nejmenší dům, představující osmnáct projektů úsporného moderního rodinného bydlení samostatných i řadových domů. Projektoval rodinné, nájemní i obytné domy a známy jsou návrhy čtyř jeho funkcionalistických domů pro pražskou kolonii Baba.
(foto: autor neznámý, volné dílo)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 9. listopadu 2022.