Zpět na materiály, výrobky, technologie

Pasivní stavby a instalace velkoformátových oken

13. března 2024
PR článek

Soudobá architektura hojně uplatňuje velkoformátové otvorové výplně, a to i pokud jde o budovy v pasivním standardu. V těchto typech staveb ovšem jejich realizace může přinést řadu problémů, které by měly být ošetřeny již ve fázi projektu.


Rodinné domy v pasivním standardu jsou často osazovány velkoformátovými prosklenými prvky ve fixním i posuvném provedení. Podle normy ČSN 746077 musí být osazení otvorových výplní řešeno v projektové dokumentaci, což v praxi téměř vždy chybí.

Statika má vždy přednost

Pasivní standard objektu znamená, až na výjimky, montáž otvorových výplní předsazené před obvodové zdivo. Podlahové konstrukce projektované v 1.NP zvětšují kvůli tepelné izolaci svou tloušťku, která často dosahuje i 350 mm. Osazení vysokých a hmotných prvků ovšem vyžaduje atypické řešení nosných podkladních vrstev. „Projekty pasivních domů se přednostně zabývají tepelněizolačními vlastnostmi domu a poněkud opomíjejí statickou stránku podkladní konstrukce velkých prvků. Zásadou ale je, že statika má vždy přednost před tepelnou technikou,“ zdůrazňuje Ing. Pavel Kašpar, manažer technického vývoje společnosti VEKRA. Jedním ze staticky správných řešení je například vykonzolování základové desky v celé šíři stavebního otvoru a využití podezdívky z dostatečně únosného materiálu.

Nedostatky projektové dokumentace

Projekt musí řešit návaznost jednotlivých konstrukcí a detail spojení, a to zejména pokud jsou v 1.NP. Zohledňovat by měl vždy tři nezbytné konstrukce – izolaci tepelnou, proti zemní vlhkosti / radonu a nosnost podkladní konstrukce vysokých otvorových výplní. Odvodnění vnější podlahy před HS portály také v projektech často chybí. „Drtivá většina stavebníků požaduje řešení po dodavateli oken, nikoliv po projektantovi, který je ale podle zákona za projektovou dokumentaci odpovědný. Proto se nám velmi osvědčuje, pokud spolupracujeme s projektantem od počátku. To pak eliminuje problémy při instalaci,“ říká Ing. Pavel Kašpar ze společnosti VEKRA.

Realizaci oken proto společnost řeší jako komplexní dílo na klíč, tedy jako výrobu kvalitního prvku a jeho odborné usazení na stavbě včetně následného servisu a záruk. Díky vysokým standardům a nastaveným interním postupům dosahují prvky výborných tepelně-technických parametrů. „Také máme vlastní technické a vývojové oddělení, ve spolupráci s architektem, projektantem či zástupcem developera zajišťujeme vysokou míru flexibility a individualizace. Naši zkušení odborníci umí již ve fázi projektu vhodně poradit technicky správné řešení, vyhovující potřebám zadavatele,“ dodává na závěr Ing. Pavel Kašpar. Pro odborníky jsou také připraveny BIM knihovny s technickými parametry prvků a inteligentní kontrolou realizovatelnosti.

 
Komplikace při řešení velkoformátových oken lze eliminovat vzájemnou součinností dodavatele oken a projektanta.