Zpět na informační servis

Příležitost pro studenty - navrhněte stavbu s vůní dřeva a vyhrajte!

1. února 2017
Text redakce

Oblíbená soutěž pro studenty dřevěného stavění ?Stavby s vůní dřeva? vstupuje do svého 5. ročníku. Soutěž umožňuje studentům ukázat veřejnosti své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat své dovednosti získané studiem. Vítězové, které vybírá odborná porota a letos nově i široká veřejnost, se mají na co těšit. V soutěži jsou ceny v celkové hodnotě 230 000 Kč!

Studenti mohou přihlásit jakoukoli svou práci vytvořenou v době studia (ročníkovou, bakalářku, diplomku apod.) do dvou kategorií - Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy dřevěných staveb. Fantazii studentů se meze nekladou, je ale třeba, aby se návrhy nějak vztahovaly k tématu ročníku - ?Dřevo je cesta?.

ODMĚNY PRO VÍTĚZE V SOUTĚŽI Stavby s vůní dřeva 2017:


V kategorii Návrhy dřevěných staveb

1. místo 40 000 Kč
2. místo 20 000 Kč


V kategorii Návrhy dřevěných konstrukcí

1. místo 40 000 Kč

Finanční ocenění pro vítěze věnovala společnost Lesy České republiky, s. p.

Vítězové v obou kategoriích dále získají:

• originální dřevěný diplom;
? licenci programu SEMA na jeden rok včetně jednodenního školení k tomuto programu v hodnotě 10 000 Kč;
? speciální kolekci technických a uměleckých výrobků Faber-Castell pro mladé návrháře, architekty a designéry v hodnotě 8 000 Kč;
? dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů;
? dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku;
? prezentaci svého návrhu na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život.

Dále bude udělena cena veřejnosti, cena Stora Enso a cena Kronospan. Více najdete na www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva

Každý soutěžící navíc získá:
? certifikát o účasti v soutěži Stavby s vůní dřeva 2017,
? zpětnou vazbu ke svému j soutěžnímu návrhu od vyhlašovatele soutěže,
? pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů, které bude spojené s rautem se zástupci významných dřevozpracujících podniků,
? možnost účastnit se semináře zaměřeného na osobní a profesní rozvoj.

Soutěžní návrhy je třeba odeslat nejpozději 30. 6. 2017 na adresu Nadace dřevo pro život a nahrát pomocí on-line formuláře na web projektu.

Harmonogram soutěže v kostce:
Odevzdání soutěžních návrhů: 30. 6. 2017
Hlasování veřejnosti: 10. 7. - 3. 9. 2017
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a semináře pro studenty, kteří se účastnili soutěže: 14. 9. 2017

Soutěžní podmínky najdete na webu www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva a aktuality sledujte na Facebooku www.facebook.com/StavbySVuniDreva.

Případné otázky směřujte na vedoucí projektu Ing. Lenku Trandovou, l.trandova@drevoprozivot.cz.

Soutěž organizuje Nadace dřevo pro život (www.drevoprozivot.cz).

Nadané studenty a tuto soutěž podporují tyto subjekty:

Hlavní partneři:
Lesy České republiky, s. p.
Ministerstvo zemědělství
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ceny věnovali:
A. W. Faber-Castell Česká republika spol. s r.o.
Lesy České republiky, s. p.
SEMACZ, s. r. o.
STORA ENSO ČR
Kronospan CR, spol. s r.o.

Mediální partneři:
Dřevařský magazín
Dřevostavitel
TZB-info
Stavebnictví

Záštity udělili:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni

Projekt Stavby s vůní dřeva byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotací pro NNO.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:02
Tracy is unable to log error.