Zpět na informační servis

Přihlaste své dílo do soutěže STAVBA ROKU 2017!

15. listopadu 2016
Text redakce

Jubilejní 25. ročník soutěže STAVBA ROKU 2017 přijímá přihlášky.

Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo i uživatel. Hlavním kritériem soutěže je kvalita stavby.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i orologi repliche rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla. Postaveny musí být na území ČR, ale i v zahraničí při splnění určitých podmínek.

Stavební díla musí být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2017.

Přihlášky přijaté do konce roku 2016 mají možnost individuální dohody fakturací. Objekty s proinvestovanými náklady nad 20 mil. Kč mají nárok na individuální slevu.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Více informací o soutěži Stavba roku 2017 najdete na www.stavbaroku.cz.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Kontaktní osoba pro dotazy o soutěži: MgA. Petra Miškejová
Václavské náměstí 833/31 (v průchodu)
110 00 Praha 1
E: miskejova@abf-nadace.cz
T: +420 224 229 617 | M: +420 605 230 731

Pro více informací k tiskové zprávě kontaktujte:
Ing. Ivana Duchoňová
Marketingové poradenství
E-mail: ivana.duchon@gmail.com
Tel. +420 727 822 795
www.linkedin.com/in/duchonova