Zpět na předpisy

Přehled zkušebních norem řady 12697

8. června 2007
Michal Varaus

Autor:EN 12697-1: Obsah rozpustného pojiva
EN 12697-2: Zrnitost
EN 12697-3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení
EN 12697-4: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Frakcionační kolona
EN 12697-5: Stanovení maximální objemové hmotnosti nezhutněné směsi
EN 12697-6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa
EN 12697-7: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa pomocí gama paprsků
EN 12697-8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí
EN 12697-9: Stanovení vztažné objemové hmotnosti, zhutňování gyrátorem
EN 12697-10: Zhutnitelnost
EN 12697-11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem
EN 12697-12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
EN 12697-13: Měření teploty
EN 12697-14: Obsah vody
EN 12697-15: Stanovení citlivosti k segregaci asfaltových směsí
EN 12697-16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty
EN 12697-17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa
EN 12697-18: Stékavost pojiva asfaltového koberce drenážního
EN 12697-19: Propustnost zkušebního tělesa
EN 12697-20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese
EN 12697-21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese
EN 12697-22: Zkouška pojíždění kolem
EN 12697-23: Zkouška příčným tahem
EN 12697-24: Odolnost proti únavě
EN 12697-25: Cyklická zkouška v tlaku (triaxiál)
EN 12697-26: Tuhost
EN 12697-27: Odběr vzorků
EN 12697-28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti
EN 12697-29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles
EN 12697-30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem
EN 12697-31: Příprava zkušebních těles gyrátorem
EN 12697-32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem
EN 12697-33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek
EN 12697-34: Marshallova zkouška
EN 12697-35: Laboratorní výroba směsí
EN 12697-36: Metoda stanovení tloušťky asfaltové vozovky
EN 12697-37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (Hot rolled asphalt)
EN 12697-38: Všeobecná zařízení a kalibrace
EN 12697-39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou
EN 12697-40: Drenážní schopnost materiálu
EN 12697-41: Odolnost vůči rozmrazovacím kapalinám
EN 12697-42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu
EN 12697-43: Odolnost proti působení pohonných hmot

Článek "Evropské normy pro asfaltové směsi" naleznete zde.