Zpět na stavby

Prefabrikované vodohospodářské stavby a jejich technologické vystrojení

Dne 4. října 2022 proběhl v prostorách Konferenčního centra GreenPoint v Praze ve třech blocích seminář zaměřený na prefabri­kované vodohospodářské stavby. Díky účasti odborníků z různých oblastí výstavby nabídl ucelený pohled na danou problematiku.


Obr. 1 Montáž vodojemu 2 × 20 m3 v obci Jelence, okres Příbram

Prefabrikáty ve vodním hospodářství

Náplní prvního odborného bloku bylo využití prefabrikátů z bezesparého lití ve vodním hospodářství. Přednášky se zhostil přední odborník v oblasti vodohospodářství Ing. Martin Valečka ze společnosti MV projekt. Ing. Valečka poukázal na významné urychlení celého procesu projektové přípravy staveb při použití betonových prefabrikátů. Rychlost výstavby, úspora času při projektování, typové projekty, předem zpracovaná statika objektů – to vše jsou hlavní přednosti prefabrikátů a jejich použití. Přednášející seznámil účastníky s praktickými zkušenostmi z výstavby i s možnostmi zakládání ve složitých základových podmínkách.

Uplatnění výrobků prefabrikovaných staveb je opravdu rozsáhlé. V oblasti vodárenství to jsou např. vodojemy, vodoměrné a armaturní šachty, v čistírenství jde o žumpy, septiky, jímky a například nádrže na dešťovou vodu. Posledně jmenované, tedy jímky na zadržování dešťových vod, jsou často poptávaným sortimentem, a to zejména v posledních letech, kdy se stává problémem období sucha. Během přednášky bylo možné se dovědět rovněž o realizaci speciálních staveb, jako jsou mycí linky, jímky pro chemický průmysl a nebezpečný odpad. Ing. Valečka ocenil bezesparé provedení prostorových prefabrikátů, jejich vodotěsnost i jejich statickou samonosnost. Důležitá je také jejich odolnost vůči agresivním vodám, u vodojemů pak certifikace pro styk s pitnou vodou. V závěru byly uvedeny příklady z bohaté projektové praxe.

Návrhy a realizace prefabrikovaných staveb

Druhý odborný blok se týkal vodohospodářských prefabrikovaných staveb BETONBAU, jejich návrhu a realizace. Tématu se zhostil Stanislav Vařil, vedoucí obchodních zástupců pro oblast životního prostředí, s příspěvkem Návrh a realizace prefabrikovaných vodojemů, retenčních nádrží, armaturních šachet a ČOV. Stručně představil technologii výroby, základní typové řady a především rozvinul vlastnosti a porovnání s monoliticky provedenými konstrukcemi. Zmínil i nezanedbatelnou úsporu betonu a oceli prefabrikátů, eliminaci vlivu počasí a řádové zkrácení doby výstavby. Vodohospodářské dílo, resp. jeho hrubá stavba je dokončena většinou během jediného dne.

V další části přednášky byly popsány některé detaily návrhu a provádění na stavbě. Právě rozdílné podmínky pro každou stavbu vodohospodářského díla a umístění stavby nedovolují jakýkoli stereotyp. Každá stavba má svá specifika a nároky např. na dopravu, která je závislá na počtu a velikosti betonových korpusů. V závěru bylo možné zhlédnout řadu fotografií a videí dokumentujících jak vlastní výrobu, dopravu a montáž, tak i dokončené stavby. Řada objektů je velice pěkně zasazena do terénu a krajiny.

Obr. 2 Vodojem Jelence, finální stav

 Obr. 2 Vodojem Jelence, finální stav

Úpravny pitných vod

Strojně-technologické celky úpraven pitných vod pro obce, firmy a domácnosti bylo téma, které představil Ing. Jiří Matoušek z firmy VODASERVIS. Na úvod popsal portfolio technologií a systémů, jež firma sama vyrábí a dodává. Přednášející vyzdvihl výhody spolupráce společností VODASERVIS a ­BETONBAU. Ing. Matoušek uvedl také informace o některých specifických požadavcích, například na snižování obsahu pesticidů. Závěr třetího bloku semináře byl věnován informacím o provozu, revizím a servisu, jež jsou nedílnou součástí správné funkce technologií. Po přednáškách měli účastníci možnost exkurze přímo v prostorách výrobního závodu společnosti BETONBAU v Praze 10 – Malešicích. Do budoucna budou tyto akce rozšířeny do více měst po celém území republiky. Další informace lze nalézt na www.betonbau.cz.

 

TEXT: Ladislav Platil, Ing. Radek Stavarčík, BETONBAU
FOTO: BETONBAU