Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 11/2022

Právě vychází číslo 11/2022 časopisu STAVEBNICTVÍ,
kde si můžete přečíst například tyto články:

Aquapark Vejsplachy ve Vrchlabí
O výstavbě aquaparku se ve Vrchlabí mluví už skoro čtyřicet let. Sedmihektarový areál Vejsplachy, kde se v současnosti nachází téměř hotová stavba, začalo město budovat před sedmi lety. Vznikla na něm hřiště pro fotbal, atletiku či další sporty a v zimě uměle zasněžované běžecké tratě. Za další tři roky se tamní rybník Kačák změnil na přírodní koupaliště, předtím v něm nebylo možné. Město Vrchlabí pro budoucí bazén vybudovalo inženýrské sítě, cesty i parkoviště a v dubnu 2021 tam byla zahájena výstavbu aquaparku.

Využití pozemků s protihlukovými valy pro výrobu energie
Pozemky podél dopravních staveb (silnic, dálnic a železnic) bývají málo využívány. Článek uvádí některé možnosti, jak tyto pozemky s protihlukovými valy a protihlukovými stěnami využít pro výrobu bezemisní energie a umístění dalších souvisejících zařízení. Budování těchto zařízení je součástí řešení, jak nahradit dodávky plynu z Ruska a zvýšit tak energetickou soběstačnost České republiky.

Parkovací dům v Dolních Břežanech
Parkovací dům je situován nedaleko od centrální autobusové zastávky, v dosahu objektů občanské vybavenosti, je tedy využitelný pro všechny potenciální uživatele. Hrubá stavba parkovacího domu byla realizována jako železobetonová monolitická konstrukce s nosnými sloupy, jádry, nájezdy a železobetonovými stropními deskami. V parkovacím domě jsou ve všech třech podlažích kolmá a šikmá parkovací stání v celkovém počtu 208 stání. Šikmá stání jsou pod úhlem 75°, jejich délka činí 5,30 m a šířka 2,75 m.

ČVUT v Praze – prostorová akustika a design akustických interiérů velkých poslucháren
Prostory s označením B280 a B286 jsou největšími přednáškovými sály Fakulty stavební ČVUT v Praze. Kapacita každé z nich je 264 míst. Jejich důležitost je zřejmá již z frontálního uspořádání fasády, kdy jsou řešeny jako patrové objekty vystupující z hlavní hmoty budovy.