Zpět na informační servis

Předání ceny časopisu Stavebnictví – soutěž Stavby Karlovarského kraje

21. července 2023
Text redakce

V rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2023, které proběhly 21. a 22. června 2023, se konala Soutěž a přehlídka Stavby Karlovarského kraje. Soutěž vznikla v roce 2001 a od té doby se pořádá každý rok (kromě roku 2020). Letos proběhl už její 22. ročník. Jedna z výherních cen soutěže bylo předplatné časopisu Stavebnictví, kterou získala společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., za transformaci okolí jezera Medard.

Soutěž vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary a s partnerskými stavebními organizacemi. Záštitu nad soutěží převzali hejtman Karlovarského kraje, Ing. Petr Kulhánek, a primátorka města Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.

Při soutěži „Stavby Karlovarského kraje“ se klade důraz na to, aby se nejširší odborná i laická veřejnost seznámila se stavebnictvím v Karlovarském kraji obecně a s nově zde vzniklými a připravovanými stavbami. Cílem 22. ročníku soutěže bylo prezentovat všechny současné stavby na západě Čech, v Karlovarském kraji, které jsou zkolaudovány a byly uvedeny do provozu v období předchozích tří let (od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2023). Zároveň se pokračovalo v ukázkách projektů staveb, které jsou připravovány k realizaci (nebo i nerealizované) za období minulých pěti let – 1. 1. 2018 – 30. 4. 2023.

 

Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2023

 

Hodnocení odborné poroty:

 

1. místo: Stavba č. 10 – Cheb – Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dokončení revitalizace areálu

Přihlašovatel: Karlovarský kraj

Investor: Karlovarský kraj

Architekt: PENTA PROJEKT, s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka

Projektant: PENTA PROJEKT, s.r.o., Ing. Viktor Šlapal

Zhotovitel: METROSTAV a.s.

 

1. místo: Stavba č. 11 – Karlovy Vary – Vřídelní kolonáda – oprava, II. etapa

Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary

Investor: Statutární město Karlovy Vary

Architekt: Ing. arch. Jiří Janisch

Projektant: Ing. arch. Jiří Janisch

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

 

2. místo: Stavba č. 17 – Plesná – Přestavba bývalé textilní továrny

Přihlašovatel: Město Plesná

Investor: Město Plesná

Architekt: Atelier Stoeckl, s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Aust

Projektant: Atelier Stoeckl, s.r.o., Ing. David Kojan

Zhotovitel: Stavební společnost VARO, s.r.o.

 

3. místo: Stavba č. 15 – Karlovy Vary – Náplavka Ohře

Přihlašovatel: VIDEST s.r.o.

Investor: Statutární město Karlovy Vary

Architekt: GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba

Projektant: GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba; studie: ARCHISPACE s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.

 

Čestné uznání za „neokázalé a elegantní architektonické řešení stavby a význam pro enviromentální výuku dětí a mládeže"

Stavba č. 19 – Přírodovědné centrum při DDM Sova

Přihlašovatel: Město Cheb

Investor: Město Cheb

Architekt: Artmodul s.r.o., MgA. Hana Fischerová

Projektant: Artmodul s.r.o., MgA. Hana Fischerová

Zhotovitel: Stavební společnost VARO s.r.o.

 

Čestné uznání za „mimořádně citlivý přístup ke kompozici tohoto prvku v krajině a jeho environmentální přínos z hlediska zadržování vody v území"

Stavba č. 12 – Josefov – systém tůní a výsadby zeleně

Přihlašovatel: Obec Josefov

Investor: Obec Josefov

Architekt: EnvironGroup s.r.o., Ing. Jiří Mašek

Projektant: EnvironGroup s.r.o., Ing. Jiří Mašek

Zhotovitel: PE – REZA, spol. s r.o.

31_60_1687939378_353669_max

Projekty:

1. místo: Projekt č. 10 – Františkovy Lázně – Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici

Přihlašovatel: APRIS 3MP s.r.o.

Investor: Správa železnic, státní organizace

Architekt: APRIS 3MP, s.r.o., Ing. arch. Miroslava Tylšová

Projektant: APRIS 3MP, s.r.o., Ing. arch. Miroslava Tylšová

 

2. místo: Projekt č. 12 – Sokolov – Transformace okolí jezera Medard

Přihlašovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Investor: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Architekt: A 8000 s.r.o., Ing. Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalalová, Diana Švec Billá

Projektant: A 8000 s.r.o., Ing. Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalalová, Diana Švec Billá

 

2. místo: Projekt č. 05 – Dolní Nivy – Multifunkční dům

Přihlašovatel: Obec Dolní Nivy

Investor: Obec Dolní Nivy

Architekt: Ing. Martin Dědič, Ing. arch. Jakub Koník, Ing. Aleš Kaňkovský

Projektant: Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský

 

3. místo: Projekt č. 07 – Branišov – Astronomická observatoř

Přihlašovatel: Bc. Jana Králíková

Projektant: Bc. Jana Králíková

31_30_1687939376_374185_max

Cena ministra průmyslu a obchodu:

Stavba č. 17 – Plesná – Přestavba bývalé textilní továrny

Přihlašovatel: Město Plesná

Investor: Město Plesná

Architekt: Atelier Stoeckl, s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Aust

Projektant: Atelier Stoeckl, s.r.o., Ing. David Kojan

Zhotovitel: Stavební společnost VARO, s.r.o.

 

Cena hejtmana Karlovarského kraje:

Stavba č. 17 – Plesná – Přestavba bývalé textilní továrny

Přihlašovatel: Město Plesná

Investor: Město Plesná

Architekt: Atelier Stoeckl, s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Aust

Projektant: Atelier Stoeckl, s.r.o., Ing. David Kojan

Zhotovitel: Stavební společnost VARO, s.r.o.

 

Cena primátorky Statutárního města Karlovy Vary:

Stavba č. 15 – Karlovy Vary – Náplavka Ohře

Přihlašovatel: VIDEST s.r.o.

Investor: Statutární město Karlovy Vary

Architekt: GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba

Projektant: GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba; studie: ARCHISPACE s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.

 

Cena časopisu Stavebnictví:

Projekt č. 12 – Sokolov – Transformace okolí jezera Medard

Přihlašovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Investor: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Architekt: A 8000 s.r.o., Ing. Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalalová, Diana Švec Billá

Projektant: A 8000 s.r.o., Ing. Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalalová, Diana Švec Billá

31_440_1687939664_154831_max

Veřejné hlasování na internetu – pro stavby, projekty a památky

Bylo odevzdáno: 12 040 platných a ověřených hlasů.
Celkový počet hlasů pro stavby je: 4 451 hlasů.
Nejvíce hlasů od veřejnosti (806) získala: Stavba č. 15 – Karlovy Vary – Náplavka Ohře

 

Projekty:
Celkový počet hlasů pro projekty: 3 915.
Nejvíce hlasů od veřejnosti (1 012) získal: Projekt č. 12 – Sokolov – Transformace okolí jezera Medard

 

Zachráněné a zachraňované památky:
Celkový počet hlasů pro památky: 3 674.
Nejvíce hlasů od veřejnosti (1 034) získala: Památka č. 3 – Pomezná – statek čp. 1

 

Projektant roku Karlovarského kraje: Ing. Pavel Šlapa
Cena se udělila za dlouhodobé vynikající výsledky při projektování a posuzování dopravních staveb.

 

Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: Ladislav Kelle
Cena se udělila za dlouhodobé úspěšné a kvalitní řízení dopravních staveb.

 

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje: Ing. Vladimír Kádě
Cena se udělila: „za příkladnou celoživotní práci v oblasti investiční výstavby a profesní angažovanosti především v Karlovarském kraji"

31_140_1687939383_572828_max
31_290_1687939530_689030_max
31_380_1687939660_522429_max