Zpět na informační servis

Památkou roku 2013 je filiální kostel sv. Kateřiny ve Štramberku ? Tamovicích

15. srpna 2014
Text redakce

Do finále prvního ročníku soutěže Památka roku se probojovalo třináct památek z celé České republiky. Památkou roku 2013 se stal kostel svaté Kateřiny ve Štramberku - Tamovicích.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ocenilo obnovu kostelíka během konference, která zasedala počátkem dubna v Písku. Komisi zaujala symbióza využití cenné památky po obnově a spojení duchovní činnosti s dalším společenským vyžitím.

O vzácné kulturní památce nacházející se nedaleko turisty hojně navštěvovaného Štramberku však mnoho lidí neví. Kostel sv. Kateřiny stojí na vyvýšeném břehu říčky Sedlnice při cestě ze Štramberka do Nového Jičína. Samotný kostel je vrcholně gotickou stavbou z přelomu 14. až 15. století s pravoúhlým kněžištěm a obdélnou lodí. Do ní se vchází z venkovní podsíně pravoúhlým kamenným portálem v ose kostela. K jižní straně lodi přiléhá později přistavěná zděná předsíň se sedlovou střechou a bedněným štítem s kabřincem. Kostelní loď odděluje od kněžiště lomený vítězný oblouk s kamenným ostěním. V ose kněžiště je původní gotické lomené okno s kružbou. Na evangelní straně se vstupuje pravoúhlým gotickým portálem do úzké plochostropé sakristie, v níž se dochovalo malé lomené okénko s kamenným ostěním. Nad sakristií je roubená oratoř otevřená do kněžiště dvěma obloukovými arkádami.

Zkoumáním vzorků dřeva z různých míst kostela se zjistilo, že krov nad kněžištěm a částí lodi vznikal v letech 1440 až 1441 a představuje nejstarší stojící krovovou konstrukci v Moravskoslezském kraji. Věž nad lodí byla zbudována v roce 1557 a dřevěná trojramenná kruchta s vyřezávanou balustrádou je datována do let 1609 až 1610.

Od roku 1935 kostelík chátral. V roce 2011 se podařilo získat dotaci z EU na spolufinancování oprav. Ve fázi generální rekonstrukce byly veškeré poničené a hnilobou napadené dřevěné části vyměněny. Celá stavba dostala novou šindelovou krytinu. Na vnějších i vnitřních stěnách byly obnoveny vápenné omítky. Vchody zabezpečují nové mříže, dovolující větrání stavby. Bez rekonstrukce by kostelu hrozila postupná degradace.

Současně s opravami probíhal v části lodi a v sakristii záchranný archeologický průzkum. Zjistilo se, že kostel stojí na místě staršího středověkého pohřebiště. Uvnitř chrámu i sakristie se tedy pohřbívalo, a to v několika vrstvách nad sebou, od středověku až do 17. století.

Po ukončení oprav, s ohledem na dodržení postupu tradičního tesařského řemesla při realizaci, pořádal Národní památkový ústav v prostorách kostela seminář Tradiční materiály a postupy v péči o památky, kde byl vyzvednut ojedinělý přístup jak investora, tj. Římskokatolické farnosti Štramberk, tak realizační firmy TESLICE CZ, s.r.o., ze Vsetína.

Celkové náklady na opravu dosáhly 4,8 mil. Kč, z nichž 92,5 % pokryla dotace Evropské unie. Kostel je v turistické sezoně otevřen denně, možná je rezervace na stránkách www.svata-katerina.cz.