Zpět na stavby

Oprava historické památky: zámek Valeč u Třebíče

24. července 2015
Viktor Pavlíček

Oprava renesančního zámku z 16. století se sgrafitovou fasádou, jenž od konce sedmdesátých let chátral, započala v roce 2008. Ze zámku a ostatních hospodářských stavení vznikl hotel v klidném prostředí zámeckého parku s dvěma rybníky. Zámek má tepelnou izolaci na úrovni nízkoenergetického domu a ke svému provozu využívá bioplynovou stanici. Všechny budovy hotelu - pokoje, zázemí, wellness, kongresový sál i restaurace s vinárnou - jsou propojeny podzemními komunikačními chodbami.


První písemná zpráva o Valči pochází z roku 1294, tvrz byla zmíněna již v roce 1406. Roku 1531 získal panství Smil Osovský z Doubravice, který na místě zničené tvrze postavil nový renesanční zámek. Stavební vývoj byl patrně dokončen po třicetileté válce. Na konci 18. století ztratil zámek svoji rezidenční funkci a byl postupně upraven na kanceláře, byty a lihovar. Po 1. světové válce budovu koupil legionář Odehnal z Hrotovic. Jeho adoptované dceři Jaroslavě a jejímu manželovi, tedy manželům Malíkovým, byl jako posledním majitelům zámek roku 1953 vyvlastněn a budovu včetně hospodářských stavení až do roku 1973 využívalo JZD. O pravém vztahu socialistického zemědělství k památkám svědčily silážní jámy v bezprostřední blízkosti vnitřního nádvoří. V roce 1973 byl zámek převeden na místní národní výbor, který začal s rekonstrukcí, jejímž výsledkem mělo být kino, kanceláře, obřadní síň apod. Byla vyměněna střešní krytina, injektováno zdivo a rubové klenby. Některé stropní konstrukce byly nahrazeny hurdiskovými stropy. Poté koncem sedmdesátých let došly peníze. V roce 1991 byl zámek ve značně zdevastovaném stavu vrácen původním majitelům. Ti na opravu neměli finance, a proto se snažili zámek prodat, což se podařilo roku 2008.

Nový majitel se rozhodl zámek opravit do téměř původního stavu, ale tak, aby se dal využívat a existovala alespoň malá šance na to, aby se pokryly provozní náklady. Rozhodl se vybudovat hotel, který svým hostům bude nabízet ubytování v klidném prostředí renesančního zámku a přilehlých hospodářských budovách s obnoveným zámeckým parkem.

Dispoziční řešení
Hlavní dominantou celého komplexu je budova renesančního zámku, jehož prostory se využívají ke konferenčním účelům a jako historické apartmány. V klenutém kamenném sklepě byla vybudována vinárna. V podstřeší jsou nové hotelové pokoje s viditelnou konstrukcí krovu. Dvorní část hospodářských budov a sýpky se využívají na prostorné hotelové pokoje a zázemí (kuchyň, sklady, posilovna apod.). Dvorní část uzavírá novostavba, která odděluje budovu zámku od dvora. V přízemí je umístěna recepce a restaurace, v podzemí wellness s přilehlým venkovním vyhřívaným bazénem a ve 2.NP kongresový sál pro šest set osob. Pro komfort hostů jsou všechny budovy propojeny podzemními komunikačními chodbami. Na budovu zámku navazuje obnovený zámecký park, jehož součástí jsou i dva rybníky.

Průběh oprav
Celý rozsah rekonstrukce komplexu budov byl rozfázován na několik etap. Základní projektové práce probíhaly dva roky. V druhé polovině roku 2010 byly zahájeny opravy.

Rok 2010
Vzhledem k dezolátnímu stavu střech na hospodářských budovách (chlévech) bylo nutno neprodleně zabránit dalšímu zatékání do stropních konstrukcí a nosného zdiva. Byla vyměněna střešní krytina a opravena konstrukce krovu včetně chemického ošetření dřeva.

Vlastní budova zámku byla staticky zajištěna předpjatými lany a byla doplněna pískovcová ostění oken.

Rok 2011
V roce 2011 byla zahájena kompletní rekonstrukce renesanční budovy zámku výměnou nové krytiny, včetně chemického ošetření krovu a výměny poškozených dřevěných prvků, byla osazena nová dubová okna a započalo se s obnovou sgrafitové psaníčkové fasády. Pro nové využití budovy bylo nutné vybudovat nově schodiště s výtahy. Stávající schodiště nevyhovovalo dispozičně ani rozměrově. Pro tento zásah se využily místnosti s hurdiskovými stropy, takže se nemusely vybourávat historické klenby.

Konstrukci výtahu tvoří ocelové nosníky vyplněné dubovými trámy a sklem, čímž v historické budově nepůsobí rušivě. Pro budované pokoje v podstřeší byla vytvořena nová nosná konstrukce podlah z příhradových nosníků a trapézových plechů s ŽB deskou, které jsou uloženy na novém obvodovém věnci, spřaženým s nadezdívkou. Vzniklá dutina se využila pro rozvody vzduchotechniky, zdravotechniky a vytápění. Do příhradových nosníků jsou prodlouženy i sloupy plné vazby a přivařeny ocelové nosníky doplněné ondřejovými kříži, které brání rozjetí krovu po vyřezání vazných trámů. Nová půdní vestavba je ze sádrokartonových desek. Odvlhčení celého objektu je zajištěno systémem odvětrávaných podlah tvarovkami Iglů se zaústěním do volných komínových průduchů. Tepelně izolační vlastnosti celého kamenného objektu byly vylepšeny přizděním obvodových stěn z izolačních tvárnic Multipor, které vytvořily i dobrý podklad pro vápenný klet.

Rok 2012
V budově zámku pokračovaly betonáže podlahového topení, pokládka cihelných dlažeb, obklady koupelen a sádrokartonových konstrukcí v podstřeší. V místnostech s hurdiskovými stropy byly osazovány dřevěné trámové podhledy a zahájena výmalba historických prostor v renesančním duchu. Před zámkem byl rovněž vybudován podzemní ŽB objekt, kde je umístěna strojovna vzduchotechniky, potřebné zázemí pro vinárnu, ale především podzemní komunikační chodba mezi ostatními objekty. Začala též obnova zámeckého parku (výsadba stromů, závlahy a cesty). Bylo započato i s opravou hospodářských budov (v současnosti nazývaných podzámčí), kde jsou nové pokoje. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bývalé chlévy, bylo zdivo podřezáno diamantovým lanem a byla vložena PE izolace. Obvodové stěny byly též zatepleny systémem Multipor. Tento tepelně izolační systém zajišťuje dýchání zdiva, což v takto zasolených prostorách bylo nezbytné. V 1.NP
byly vestavěny pokoje se stěnami z cihelných bloků, ve 2.NP vznikly pokoje ze SDK konstrukcí. Na podzim započala výstavba novostavby (nazývané Stodola), kde je umístěna recepce, restaurace, wellness a ve 2.NP kongresový sál.

Rok 2013
Byla dokončena kompletní rekonstrukce zámku, jenž po dlouhých letech chátrání začal sloužit novému účelu. Taktéž se dokončila rekonstrukce hospodářských budov. Součást pokojů v této části tvoří i terasa s výhledem na rybníky a park. Probíhala i výstavba ŽB novostavby restaurace. Velice zajímavým prvkem je krov v kongresovém sálu ve 2.NP, který je ve tvaru obráceného písmene W, kdy konstrukci tvoří prostorový diagonální rastr z lepeného dřeva, který se uprostřed vzájemně opírá. Současně s uvedením této novostavby do provozu byla dokončena i kuchyň a zázemí v další zrekonstruované části hospodářských budov (Panský dvůr). V uvedeném roce byla také dokončena obnova zámeckého parku s typickými renesančními prvky (symetrické cestičky sbíhající se ke kašně, vysázený labyrint atd.). Bylo rovněž dokončeno vydláždění nádvoří.

Rok 2014
Bylo dokončeno wellness centrum s venkovním vyhřívaným bazénem, vnitřním bazénem, vířivým bazénem a saunovou vesničkou (5x sauna). Dále se vybudovalo parkoviště, ohradní zdi a dokončilo nádvoří hospodářského dvora, kde je pod zemí ukryta spojovací chodba do části H, která bude propojovat další hotelové pokoje, sportovní sál, místo na masáže, bowling a podzemní garáže. Vybudován byl i teplovod z bioplynové stanice.

Rok 2015
Probíhá vestavba bowlingu a podzemních garáží do budovy seníku.

Energetická náročnost
Celý projekt má několik oblastí, které je třeba vyzdvihnout. Základní myšlenkou bylo zachránit tuto historickou památku a uvést ji do využitelného a ekonomicky přijatelného stavu. V tomto směru se ukázalo velkým přínosem napojení na odpadní teplo z bioplynové stanice vzdálené 1 km od areálu a současně využití výroby elektrické energie této bioplynové stanice pro potřeby provozu. Zároveň s provedením tepelných izolací na úrovni nízkoenergetického domu je potřeba tepla téměř nulová. Přitom v celém areálu včetně budovy zámku se pohybuje i v zimním období teplota nad 22 °C a odpadní teplo dostačuje i pro ohřev venkovního bazénu na 27 °C po celé zimní období.

Další přednosti
Další výhodu představuje propojení všech budov podzemními chodbami, kde návštěvníci mohou procházet mezi jednotlivými budovami suchou nohou i v županu, po využití wellness. Tím se zachovalo vizuální oddělení zámku od hospodářských budov při vyšším uživatelském komfortu. Citlivé používání materiálů s důrazem na zachování historického ducha stavby a zároveň s ohledem na uživatele zaujme každého návštěvníka.

Závěr
V roce 2010 hyzdila tato kulturní památka obec Valeč, která se nachází v jižní části okresu Třebíč. Po pěti letech intenzivní rekonstrukce je díky novému majiteli její chloubou. Zámek Valeč u Třebíče se zámeckým parkem stojí za to navštívit a pozoruhodnou rekonstrukci, která nemá v této oblasti srovnání, si prohlédnout. Zámek o celkové kapacitě 77 pokojů poskytuje svým hostům pobyt v historických i moderních pokojích, reprezentativní prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí, svatebních obřadů a hostin, seminářů i školení. Součást komplexu tvoří wellness centrum (finská sauna, biosauna, infrasauna, 2x parní sauna), masážní a kosmetický salon, tenisové kurty a posilovna. Prostorná zámecká restaurace Stodola, Velký sál, šenk a vinárny nabízejí dostatečné prostory pro jakékoliv využití.

Základní údaje o stavbě

Projektant: Ing. arch. Radek Martišek
Investor: Ing. Bronislav Vala
Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Viktor Pavlíček
Doba výstavby: 09/2010 - doposud
Autor: Viktor Pavlíček, stavbyvedoucí, V-STAV A, spol. s r.o.

Stávající stav zámku před rekonstrukcí

Půdorys 1.PP

Pohled na arkádu před stavebními úpravami

Historický sál před rekonstrukcí

Realizace podhledu v historickém sálu

Zámecká arkáda po rekonstrukci (foto: Tomáš Malý)

Historický apartmán po rekonstrukci (foto: Tomáš Malý)

Odvlhčení celého objektu je zajištěno systémem odvětrávaných podlah tvarovkami Iglů se zaústěním do volných komínových průduchů

Schodiště s ocelovo-dřevěnou konstrukcí výtahu (foto: Tomáš Malý)

Svatební sál po rekonstrukci (foto: Tomáš Malý)

Zámecká knihovna po rekonstrukci (foto: Tomáš Malý)

Statické zajištění krovu po vyřezání vazných trámů (foto: Tomáš Malý)

Wellness (foto: Tomáš Malý)

Historický portál z doby založení zámku (foto: Tomáš Malý)

Vinárna v 1.PP zámku (foto: Tomáš Malý)

Historický apartmán v 2.NP (foto: Tomáš Malý)

Letecký pohled na zámek Valeč po rekonstrukci

Začlenění nové stavby Stodola do zámeckého areálu