Zpět na informační servis

Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu - 2010

27. ledna 2011
Text redakce

O letošní Opavské ceně J. M. Olbricha rozhodl výbor občanského sdružení Za Opavu na základě návrhů odborné poroty, ve které zasedají sochař Kurt Gebauer, architekt Osamu Okamura, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za sdružení Bludný kámen a Dalibor Halátek a Tomáš Skalík za o.s. Za Opavu.

První cena
Byla udělena Ing. arch. Tomáši Bindrovi a Ing. arch. Janu Zelinkovi z Ateliéru 38 za rodinný dům s lékařskou ordinací v Opavě-Kylešovicích.

Druhá cena
Byla udělena Ing. arch. Jiřímu Horákovi z ateliéru Arche´s za rodinný dům v Opavě-Kylešovicích.

Druhá cena: Rodinný dům, Opava-Kylešovice
¤ Druhá cena: Rodinný dům, Opava-Kylešovice

Ve středu 22. 12. 2010, v den nedožitých 143. narozenin světového architekta a opavského rodáka J. M. Olbricha, byly předány ceny architektům Tomáši Bindrovi, Janu Zelinkovi a Jiřímu Horákovi. Cenu předali zástupci sdružení Za Opavu na místě bytového domu, který byl přestavěn podle Olbrichova návrhu a v 50. letech 20. století zbourán. Dům se nacházel poblíž mostu přes řeku Opavu na nynější Ratibořské ulici.
Na základě návrhů odborné poroty uděloval letos výbor sdružení Za Opavu cenu za novostavbu, která byla uskutečněna na území Opavska v posledních dvou letech. Do letošního kola byly také opětovně zařazeny nominace za rok 2008, kdy z důvodu malého počtu přihlášených staveb bylo udělení ceny odloženo.
Porota ocenila, že za uplynulé období v rámci Opavska vznikla řada realizací, které vysoce přesahují kvalitativní průměr novodobé opavské architektury a že některé obstojí a snesou srovnání i v širším nadregionálním měřítku, a to nejen v rodinné výstavbě, ale také u některých průmyslových objektů. Porota naopak s podivem konstatovala, že v rámci regionu nevznikla prakticky žádná architektonicky kvalitní stavba financovaná z veřejných zdrojů. Pokud takové stavby vznikají, jsou zpravidla řešeny utilitárně bez větších reprezentačních a architektonických ambicí. Porota se shodla na výhradách, týkajících se především urbanizmu a širších kontextuálních architektonických vztahů, do nichž jsou rodinné domy zasazovány.
Porota při hodnocení vzala v úvahu všechna kritéria, která se problematiky architektury přímo i nepřímo dotýkají. Posuzován byl nejen architektonický koncept, exteriér, interiér, umístění novostavby v terénu, hledisko prostorových a významových souvislostí, detaily a řemeslné provedení, ale také spolupráce investora s architektem, širší vztahy v kontextu udržitelného rozvoje a ekologie nebo i poměr ekonomických a ideových vstupů k výsledné podobě stavby.

Seznam hodnocených staveb:

 • Sídlo firmy DK1, Kravaře
  Ing. arch. Jiří Halfar, Ing. Daniel Kozel, DK1
 • Řadové domky, Malé Hoštice
  Ing. arch. Elen Malchárková, Renova Opava spol. s r.o.
 • Rodinný dům Opava-Kylešovice
  Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
 • Rodinný dům Opava Jaktař
  Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
 • Kadeřnický salón JANE MARK, Opava
  Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
 • Rodinný dům, Raduň u Opavy
  Architektonická kancelář Kavan - Polách
 • Rodinný dům, Opava-Kylešovice
  Architektonická kancelář Kavan - Polách
 • Rodinný dům, Velká Polom
  Ing. arch. Radim Václavík, ATOS-6
 • Rodinný dům U Zastávky, Opava
  Ing. arch. David Wittassek, Jiří Řezák, QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
 • Rodinný dům ve Štáblovicích
  studio Archanti
 • Rodinný dům, Třešňová, Opava
  Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, Atelier 38
 • Rodinný dům, Opava-Kylešovice
  Ing. arch. Jiří Horák, Arche´s Opava
 • Areál Lena hračky, Dolní Benešov
  Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondřej Kubesa, studio D

Zdroj: o.s. Za Opavu