Zpět na informační servis

Ocelová konstrukce stavby obchodního domu Sykora Home Praha ve Vysočanech

16. března 2010
Text redakce

Na české a slovenské mezinárodní konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, konané v září minulého roku v Brně, byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší realizovanou stavbu s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 2006-2009. V kategorii Občanské a sportovní stavby bylo uděleno čestné uznání za řešení ocelové konstrukce podporující skleněnou fasádu stavby obchodního domu Sykora Home Praha.

Třípodlažní obchodní dům Sykora Home Praha s atraktivními výstavními a obchodními plochami nabízejícími k prodeji nábytek, bytové vybavení, zařizovací předměty a v přízemí také osobní automobily, je součástí polyfunkčního objektu společnosti Sykora, spol. s r.o., v Praze Vysočanech. Ten byl postaven nedaleko haly O2 Arena, na pozemku o rozloze 4560 m2 v ulici Českomoravská.
Nosnou konstrukci podzemního podlaží s garážemi a dvou nadzemních podlaží obchodního domu tvoří železobetonový monolitický skelet s monolitickým stropem. U čelní (jižní) fasády orientované do Českomoravské ulice jsou v 1. až 3. NP betonové sloupy nahrazeny sloupy ocelovými. Nosná konstrukce střechy je navržena z ocelových průvlaků, osazených na betonových a ocelových sloupech a z ocelových vazníků, uložených na průvlacích a po obvodě do kapes v betonových stěnách. Ocelová střešní konstrukce je tvarově upravena ve směru spádů, zavětrována v obou směrech a doplněna o nosný trapézový plech.

Stavba obchodního domu Sykora Home Praha, vizualizace
¤ Stavba obchodniho domu Sykora Home Praha, vizualizace

Architektonicky atraktivní je především čelní část obvodové konstrukce stavby tvořená šikmou fasádou - v její horní části vykloněnou od objektu pod úhlem 11,1 stupně. Tato atypická fasáda je navržena ze speciálních panelů z tepelně izolačních vrstvených skel o skladebných rozměrech 3000x1799,5 mm, při tloušťce 42 mm. Tvoří je vnější tepelně izolační dvojsklo s reflexními účinky (DIAMANT) tl. 10-12 mm, a vnitřním kaleným sklem ESG tl. 10 mm. Panely jsou terčově kotveny k nosné konstrukci z ocelových příhradových paždíků, uložených na trubkových sloupech o stejném úhlu vyklonění, jako prosklená fasáda. Příhradové trubkové paždíčky jsou vynášeny systémem rektifikovatelných rovnoběžných táhel DETAN profilu 24 a 16 mm. Tento systém zachycuje nejen tlak a sání větru, ale i příslušnou část tíhy prosklené fasády, jejíž vnější líc je od ocelové konstrukce vzdálen 200 mm.
Systém terčového kotvení velkoplošných skel k nosné ocelové konstrukci byl již dříve realizován například na fasádách budovy multikina Village Cinemas Černý most nebo u vstupní budovy administrativního komplexu firmy Siemens na Evropské ulici v Praze Dejvicích. U těchto staveb však byla prosklená fasáda umístěna ve svislé poloze.
Ocelové nosné prvky se v objektu obchodního centra Sykora Home Praha uplatňují také v interiéru stavby. Skleněná schodiště obchodní části jsou podepřena vylehčenou ocelovou konstrukcí opět za použití systému táhel DETAN. Vstup do objektu je vyzdoben trubkovým ocelovým stožárem s lany a plachtami evokujícími tvar plachetnice. Prvky stožáru i lana jsou vyrobeny z nerezové oceli. Proti korozi jsou ocelová táhla DETAN pozinkována a opatřena barevně shodným nástřikem.

Technické údaje
Zastavěná plocha objektu:
2068 m2
Celková hmotnost OK: 82,80 t
Hmotnost nosné konstrukce prosklené čelní stěny a vlajkového stožáru: 20,83 t
Hmotnost ocelové nosné konstrukce střechy, schodiště, světlíků a střešní nástavby technologického zázemí stavby: 61,97 t

Základní údaje o stavbě
Investor:
Sykora Home Praha
Architektonické a konstrukční řešení: ATELIER 91, spol. s r.o. Ing. arch. Turna, Ing. Sýnek, Ing. Gajdošík
Návrh ocelové nosné konstrukce: STÚ-K a.s., Praha Ing. František Stejskal
Výroba a montáž OK: ZK, s.r.o.
Generální dodavatel: PSJ, a.s.

Autor:
Ing. František Stejskal

E-mail: stejskal.fanda@ftc.cz

Atypická šikmá fasáda
¤ Atypicka šikma fasada je navržena z velkoplošnych vrstvenych skel terčově kotvenych k nosne konstrukci z ocelovych přihradovych paždiků pomoci systemu rektifikovatelnych rovnoběžnych tahel DETAN