Zpět na informační servis

Ocelová konstrukce stavby obchodního domu Sykora Home Praha ve Vysočanech

16. března 2010
Text redakce

Na české a slovenské mezinárodní konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, konané v září minulého roku v Brně, byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší realizovanou stavbu s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 2006-2009. V kategorii Občanské a sportovní stavby bylo uděleno čestné uznání za řešení ocelové konstrukce podporující skleněnou fasádu stavby obchodního domu Sykora Home Praha.

Třípodlažní obchodní dům Sykora Home Praha s atraktivními výstavními a obchodními plochami nabízejícími k prodeji nábytek, bytové vybavení, zařizovací předměty a v přízemí také osobní automobily, je součástí polyfunkčního objektu společnosti Sykora, spol. s r.o., v Praze Vysočanech. Ten byl postaven nedaleko haly O2 Arena, na pozemku o rozloze 4560 m2 v ulici Českomoravská.
Nosnou konstrukci podzemního podlaží s garážemi a dvou nadzemních podlaží obchodního domu tvoří železobetonový monolitický skelet s monolitickým stropem. U čelní (jižní) fasády orientované do Českomoravské ulice jsou v 1. až 3. NP betonové sloupy nahrazeny sloupy ocelovými. Nosná konstrukce střechy je navržena z ocelových průvlaků, osazených na betonových a ocelových sloupech a z ocelových vazníků, uložených na průvlacích a po obvodě do kapes v betonových stěnách. Ocelová střešní konstrukce je tvarově upravena ve směru spádů, zavětrována v obou směrech a doplněna o nosný trapézový plech.

Stavba obchodního domu Sykora Home Praha, vizualizace
¤ Stavba obchodniho domu Sykora Home Praha, vizualizace

Architektonicky atraktivní je především čelní část obvodové konstrukce stavby tvořená šikmou fasádou - v její horní části vykloněnou od objektu pod úhlem 11,1 stupně. Tato atypická fasáda je navržena ze speciálních panelů z tepelně izolačních vrstvených skel o skladebných rozměrech 3000x1799,5 mm, při tloušťce 42 mm. Tvoří je vnější tepelně izolační dvojsklo s reflexními účinky (DIAMANT) tl. 10-12 mm, a vnitřním kaleným sklem ESG tl. 10 mm. Panely jsou terčově kotveny k nosné konstrukci z ocelových příhradových paždíků, uložených na trubkových sloupech o stejném úhlu vyklonění, jako prosklená fasáda. Příhradové trubkové paždíčky jsou vynášeny systémem rektifikovatelných rovnoběžných táhel DETAN profilu 24 a 16 mm. Tento systém zachycuje nejen tlak a sání větru, ale i příslušnou část tíhy prosklené fasády, jejíž vnější líc je od ocelové konstrukce vzdálen 200 mm.
Systém terčového kotvení velkoplošných skel k nosné ocelové konstrukci byl již dříve realizován například na fasádách budovy multikina Village Cinemas Černý most nebo u vstupní budovy administrativního komplexu firmy Siemens na Evropské ulici v Praze Dejvicích. U těchto staveb však byla prosklená fasáda umístěna ve svislé poloze.
Ocelové nosné prvky se v objektu obchodního centra Sykora Home Praha uplatňují také v interiéru stavby. Skleněná schodiště obchodní části jsou podepřena vylehčenou ocelovou konstrukcí opět za použití systému táhel DETAN. Vstup do objektu je vyzdoben trubkovým ocelovým stožárem s lany a plachtami evokujícími tvar plachetnice. Prvky stožáru i lana jsou vyrobeny z nerezové oceli. Proti korozi jsou ocelová táhla DETAN pozinkována a opatřena barevně shodným nástřikem.

Technické údaje
Zastavěná plocha objektu:
2068 m2
Celková hmotnost OK: 82,80 t
Hmotnost nosné konstrukce prosklené čelní stěny a vlajkového stožáru: 20,83 t
Hmotnost ocelové nosné konstrukce střechy, schodiště, světlíků a střešní nástavby technologického zázemí stavby: 61,97 t

Základní údaje o stavbě
Investor:
Sykora Home Praha
Architektonické a konstrukční řešení: ATELIER 91, spol. s r.o. Ing. arch. Turna, Ing. Sýnek, Ing. Gajdošík
Návrh ocelové nosné konstrukce: STÚ-K a.s., Praha Ing. František Stejskal
Výroba a montáž OK: ZK, s.r.o.
Generální dodavatel: PSJ, a.s.

Autor:
Ing. František Stejskal

E-mail: stejskal.fanda@ftc.cz

Atypická šikmá fasáda
¤ Atypicka šikma fasada je navržena z velkoplošnych vrstvenych skel terčově kotvenych k nosne konstrukci z ocelovych přihradovych paždiků pomoci systemu rektifikovatelnych rovnoběžnych tahel DETAN

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:21
Tracy is unable to log error.