Zpět na materiály, výrobky, technologie

Obnova nástupního schodiště do Královského paláce hradu Rabí

30. listopadu 2023
arch. Miloslav Hanzl

Dřevěné nástupní schodiště z dolního nádvoří do Královského paláce hradu Rabí (národní kulturní památky) bylo vybudováno v osmdesátých letech 20. století jako provizorní a dočasný komunikační prvek, tedy v době radikální obnovy zříceniny, kdy se využívala hlavní komunikace s mostem na přesun materiálu (obr. 3). Konstrukce přisazená k probouranému střílnovému otvoru na první úrovni paláce umožnila přístup návštěvníkům do horní části hradu s věží.

Autor:


Památkový architekt. Působil ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Od roku 2013 pracuje samostatně. Aktuální realizace staveb: např. obnova a restaurování středověké věže zámku na Vranově nad Dyjí či obnova gotické věže hradu Bauska v Lotyšsku. Člen České komory architektů a Českého národního komitétu ICOMOS.

Desetiletím využívaná drobná stavba se stala součástí vžitého obrazu hlavního nádvoří a pro areál je z provozních důvodů zcela nezbytná – umožňuje nepřerušené prohlídkové okruhy návštěvníků bez jakéhokoli křížení tras.

Stávající schodiště, které bylo původně ze smrkových trámů a prken, zakryté řezanou šindelovou krytinou, vykazovalo vážná poškození – hnilobu konstrukčních prvků, dožilé prvky krytiny či zcela uvolněné schodnice. Tento stav i přes několikeré dílčí opravy již neumožňoval bezpečný provoz.

Schodiště bylo v plném rozsahu odstraněno, včetně základových betonových prahů.

V novém návrhu bylo třeba zohlednit tvarové a materiálové požadavky státní památkové péče (hrad Rabí je národní kulturní památkou) a současně provozní nároky správy hradu. Základní podmínkou a cílem obnovy schodiště byla tedy náhrada stávající dožilé a již provozně nevyhovující konstrukce za novou, ale bez zásadních materiálových změn. Nově koncipovaná stavba, prověřená několika variantními návrhy, umožňuje nyní bezpečný souběžný průchod dvou osob vedle sebe. Na horní rozšířené podestě je vytvořen i minimální prostor pro focení či krátkou vyhlídku na horní část hradu z podhledu.

Konstrukční řešení

Základní nosnou konstrukci tvoří dvě trámové, tesařsky vázané, křížově zavětrované čtvercové věže. Menší, volně stojící s první mezipodestou, a větší, přisazená a kotvená k šikmé stěně paláce, tvořící současně vyhlídkovou plošinu a nástupní podestu do vlastního Královského paláce.

Mezi tyto podesty jsou vloženy schodnicové schody – nástupní, od terénu na první podestu, a kolmé, výstupní k vyhlídkové plošině (obr. 5–8).

Stabilita fošnových stupnic schodišť bez podstupnic, vložených do masivních schodnic na jednostrannou rybinu, je proti uvolnění jištěna příčnými ocelovými táhly mezi schodnicemi.

Pro bezpečný průchod a pro zamezení ataku povětrnosti na podesty, ale i na vlastní schodnice slouží šindelová krytina a plná parapetní prkenná modřínová bedněná stěna s madlem. Dřevěné prvky jsou povrchově truhlářsky ručně opracovány hoblíkem, tesařské spoje (plátování, čepování) hlavní konstrukce jsou jištěny dubovými kolíky.

Založení

Hlavní podpůrné nosné sloupy schodišťových věží jsou osazeny na jednotlivé betonové patky, založené do nezámrzné hloubky, u terénu jsou obloženy lomovým kamenem (obr. 9, 10).

Pro vlastní kotvení byly použity ocelové žárově pozinkované trny kotvené chemickými kotvami do základových patek (na stěně paláce pak do spár kamenného zdiva). Trny, opatřené v horní části navařenou kotevní deskou s otvory, se zajistily po vložení do drážky v patě sloupů příčně vždy dvěma ocelovými svorníky.

Obr. 12 Kompletace schodnicových částí schodiště s opláštěním parapetů prkenným bedněním, stav v roce 2021

Zastřešení

Pro zastřešení byl zvolen ručně štípaný modřínový šindel délky 500 mm. Kladení bylo navrženo jednoduché, na klasické smrkové řezané laťování, s točeným nárožím i úžlabím a hřebenovým návětrným přesahem (obr. 14). Lem krytiny tvoří modřínová prkna. Ručně štípaný modřín byl pro krytinu zvolen záměrně s ohledem na vysokou odolnost a trvanlivost, včetně přirozené přírodní barevnosti.

Povrchové úpravy

Kotevní ocelové prvky a táhla jsou povrchově ošetřeny zinkováním a syntetickým nátěrem – polomatnou kovářskou černí. Dřevěné části, zejména spoje, byly opatřeny bezbarvým nátěrem Bochemitem QB proti dřevokazným škůdcům a hnilobě. Finální plošnou povrchovou úpravu tvoří tradičně připravená směs dřevného téru, fermeže a terpentýnu (tzv. TOP tér), který vytváří v podpovrchové části dřeva tenkou ochrannou vrstvu, velmi dobře odolávající vlivům povětrnosti, rozkladnému UV záření a také škůdcům, plísním a hnilobám. Výhodou je rovněž přírodní přirozená barevnost.

Šindelová modřínové krytina zůstává bez povrchové úpravy – materiál velice dobře odolává povětrnosti a nemusí se nijak impregnovat.

Úprava terénu, přístupové schody

Přístup ke schodišti, směrovaný od osy hlavní vstupní brány hradu, tvoří přístupové schůdky přímo na nově tvarované části terénu. Stupně z lomových kamenů na sraz, uložené do štěrkového lože, jsou ukončeny podestou ze skládaných plochých kamenů. Nástupní stupeň vlastního dřevěného schodiště tvoří masivní žulový blok. Kolem terénních schůdků a podesty je osazeno jednostranné vázané křížené zábradlí.

Po závěrečné úpravě a tvarování terénu bylo okolí schodiště nově zatravněno.

Podmínky realizace

Práce mohly být zahájeny až po ukončení návštěvnické sezony areálu hradu, tedy koncem října. Na podzim bylo možné demontovat původní stavbu, vybudovat základové patky a osadit základní dílensky připravené části vlastní nosné konstrukce.

V zimním období se, i přes nepřízeň počasí, podařilo zkompletovat celou základní konstrukci včetně vlastních schodnic a parapetů. Na jaře pak bylo dokončeno zastřešení, přístupové kamenné schůdky a terénní úpravy. Těsně před zahájením další návštěvnické sezony se jako poslední podařilo dokončit veškeré povrchové úpravy, vyžadující aplikace pouze za příznivého počasí (obr. 16).

Výstavba nového nástupního schodiště ke Královskému paláci hradu Rabí, největší hradní zřícenině na našem území, byla prvním krokem ke zvýšení atraktivnosti, ale i bezpečnosti návštěvnického provozu. Dalším neméně důležitým krokem je připravovaná obnova, náhrada dožilé hlavní mostní komunikace z prvního nádvoří směrem k horní části hradu s Velkou věží.

Identifikační údaje
Stavba: Obnova nástupního schodiště do Královského paláce hradu Rabí

Stavebník: NPÚ České Budějovice

Autor návrhu: arch Miloslav Hanzl

Zhotovitel: Václav Vintr, Přeštice

Zahájení prací: 10/2021

Ukončení prací: 04/2022

Identifikační údaje
Stavba: Obnova nástupního schodiště do Královského paláce hradu Rabí

Stavebník: NPÚ České Budějovice

Autor návrhu: arch Miloslav Hanzl

Zhotovitel: Václav Vintr, Přeštice

Zahájení prací: 10/2021

Ukončení prací: 04/2022