Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 11/2023

Rekonstrukce Staroměstského jezu v Praze

Významná technická památka – Staroměstský jez – se dočkala letos v létě rekonstrukce. Šikmý, téměř 320 m dlouhý jez, jenž je součástí vodního díla Smíchov, pochází ze 13. století a leží mezi Sovovými mlýny a Novotného lávkou. Konstrukce jezu tzv. pražského typu je tvořena dřevěnou roštovou konstrukcí s kamennou výplní, která vyčnívá nad dřevěné trámy.

Vodní dílo Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Na vodním díle Hostivař v Praze byly provedeny stavební úpravy, jejichž účelem bylo zlepšení jeho protipovodňové funkce – schopnost bezpečného převedení návrhové povodně Q10 000. Hlavním nově vybudovaným objektem je nový nehrazený bezpečnostní přeliv v pravém zavázání přehradní hráze a odpadní koryto zaústěné do stávajícího vývaru pod hrází.

Územní studie jezera Medard

Ukončení těžby a následná rekultivace v bývalém povrchovém lomu Medard-Libík u Sokolova vyvolaly diskusi o způsobu budoucího využití území. Urbanistická studie řešeného území jezera Medard je postavena na devíti základních pilířích, jejichž spojujícím prvkem je otevřený přístup k břehové linii po obvodu jezera.

Císařské lázně Karlovy Vary

Záměr postavit lázeňskou budovu vybavenou na světové úrovni, financovanou výhradně z městských prostředků, odsouhlasila karlovarská městská rada v roce 1892. Lázeňský provoz byl zahájen roku 1895. Komplex Císařských lázní byl pro své nesporné historické a umělecké kvality už před rokem 1958 zařazen mezi státem chráněné památky.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 7. prosince 2023.