Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nový kruhový odlučovač lehkých kapalin TechneauSphere s konstrukcí 3v1 pro čištění vod

4. května 2017
redakce PR článek

Praha, 26. dubna 2017 - MEA Water Management s.r.o. přichází na trh s naprostou novinkou v odlučovačích ropných látek do 10 l/s, TechneauSphere. Jedná se o unikátní výrobek s novou konstrukcí z recyklovatelného polyetylenu, ve kterém je jádro systému zcela nezávislé na korpusu. Samotný koalescenční filtr je také inovativní. Nádobu lze vyjímat a čistit bez rizika vyplavení zachyce-ných látek, je samonosná a odolává mytí tlakovou vodou. Je to výrobek 3v1.

Autor:Kruhový tvar nádoby a asymetricky usměrněné potrubí způsobuje obíhání vody v jednom směru. Díky tomu se kaly usadí na dně nádoby s vysokou účinností.

Do prostoru koalescenčního filtru jde již předčištěná voda od hrubých částic. Koa-lescenční filtr tak s vysokou účinností 0,1-0,2 mg/l C10 C40 oddělí jemné kapky leh-kých kapalin a zvýšením jejich objemu, nabalením podporuje flotaci. Automatický filtr, kterým jsou odlučovače vybaveny, brání nechtěnému úniku zachycených volných odkalených lehkých kapalin a je standardní součástí. Výrazně zjednodušený je i způ-sob usazení odlučovače do terénu.

Při instalaci i v případě spodních vod není nutné kotvit odlučovač pracně na dně vý-kopu, ale nádoba je vybavena centrálním kotvením do zátěžového betonu. Prstenec betonu se tak nachází ve střední části odlučovače. Vrchní, standardně dodávané, kom-pozitní víko má nosnost 250 kg. Konstrukce víka umožňuje, že nedochází k zatečení vody do zařízení během skladování, chrání všechny vnitřní díly během pokládky a zasypávání a umožňuje přímou instalaci v terénu.

Ve spodní části jsou integrované vstupy například pro vidlice vysokozdvižného vozí-ku a usnadňují tak manipulaci, ke které stačí jeden pracovník.

Projekční servis MEA Solution zdarma navrhne optimální řešení odvodnění a vyčistě-ní dešťových vod na základě požadavků projektu.

Unikátní kruhové konstrukční řešení odlučovače ropných látek, TechneauSphere s novým konceptem nádoby, koalescenčním filtrem, pojetím toku vody uvnitř. Pro-dukt 3v1.

Kruhový odlučovač lehkých kapalin TechneauSphere má nový uzavíratelný kryt s nosností až 250 kg a umožňuje přímou instalaci v terénu.

Nový koalescenční filtr odlučovače TechneauSphere je umístěn v nádobě, kterou lze kontrolovat a čistit bez rizika vyplavení zachycených látek do odtoku. Jádro systému je nyní zcela nezávislé na korpusu. Konstrukce byla speciálně navržena tak, aby byla samonosná a odolala při mytí tlakovou vodou.