Zpět na informační servis

Nominované stavby na tituly 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017

14. září 2017
Text redakce

Dne 8. září 2017 proběhlo setkání přihlašovatelů a zástupců státních a odborných institucí v rámci vyhlášení 15 nominovaných staveb v ČR a 3 zahraničních staveb z 52 přihlášených, které budou soutěžit o titul STAVBA ROKU 2017. O Zvláštní ceny se ucházejí všechny přihlášené stavby, bez ohledu na rozhodnutí poroty. O jejich udělení rozhoduje na porotě nezávislý Sbor expertů. Na www.stavbaroku.cz mohou svým hlasem odborníci i laici rozhodnout o Ceně veřejnosti od 8. září od 12 hodin do 5. října do 12 hodin. Udílení ocenění proběhne dne 5. října na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze.

?Již 25 let je cílem soutěže vyzdvihnout stavby, jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňuje jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání?, komentuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: ?Šancí, jak lépe a chytřeji stavět, vytvářet lepší prostředí, veřejný prostor, podmínky pro funkční využívání staveb pro jejich ekonomický provoz a správu, je proces digitalizace stavebnictví. A tento trend se projevuje stále častěji i mezi soutěžícími stavbami.?

?Zajímavým průzkumem názoru české veřejnosti na kvalitní stavitelství je i hlasování o Cenu veřejnosti. Provádíme ho od roku 2008 a pravidelně se ho ročně účastní kolem 140 000 lidí z celé republiky?, dodává MgA. Petra Miškejová, manažerka soutěže STAVBA ROKU, a doplňuje: ?Na připravované prestižní přehlídce Stavba čtvrtstoletí bude mít veřejnost možnost si připomenout celý běh soutěže, ale hlasovat i pro další stavby, které ještě neměly možnost se představit.?

Náročnou práci odborné poroty komentuje její předsedkyně Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.: ?V letošním roce jsme společně hodnotili opět jinou skladbu staveb než v předchozích ročnících. Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (celkem 15). Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru (městském parteru, náměstí, parcích atd.). Podobně je to s rekonstrukcemi, které se již netýkají jen historických památek, ale vracejí do života objekty původně všedního účelu - bývalá kotelna, vozovna, opuštěný hotel či zanedbaný soubor obecního dvora. Pro porotce to byl opět velmi přitažlivý ročník, o němž se dá říci, že by nominaci mohli získat všichni, kdo se přihlásili. Úroveň stavění v naší zemi skutečně narůstá.?

Putovní výstava soutěže STAVBA ROKU zahájí svou cestu na veletrhu FOR ARCH ve dnech 19.-23. září, kde bude také probíhat hlasování o Cenu veřejnosti formou anketních hlasovacích lístků. Návštěvníkům veletrhu, partnera soutěže STAVBA ROKU, budou současně na výstavních panelech prezentované i objekty soutěže o Stavbu roku Středočeského kraje a slovenské soutěže Stavba roka.

Mezi přihláškami jsou kvalitativně zajímavá díla s rozdílným účelem využití. Do užšího výběru 15 nominovaných staveb se dostalo široké spektrum objektů. Patří mezi ně ohromující vodní dílo, rekonstrukce radnice s legendou o hodinách, rekonstrukce historického centra města s uměleckou řemeslnou prací v jižních Čechách, rekonstrukce významného poutního areálu ve středních Čechách, výstavba výzkumného univerzitního centra evropské úrovně, novostavba smart bytů a rekonstrukce industriální budovy před demolicí v Praze, přeměna rodného domu v muzeum v severních Čechách, revitalizace sadů v zóně biotopů a stavební úpravy historické galerie ve východních Čechách, rekonstrukce secesní vily na Vysočině, viadukty ve švýcarském duchu, technologicky i uživatelsky vyspělé firemní sídlo i nejmodernější atletická hala ze Severomoravského kraje a v neposlední řadě unikátní rekonstrukce železničního mostu v Jihomoravském kraji.

Do užšího výběru v soutěži ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017, která reprezentuje schopnosti českých stavebních profesionálů za hranicemi, se dostalo slovenské vodní dílo s elektrárnou s netradičním betonovým designem, urbanistický komplex administrativních budov s druhou nejvyšší věží v Polsku a výstavba obchvatu polského města s vysokým stupněm složitosti v nestabilním terénu.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže
STAVBA ROKU 2017
(bez pořadí, řazené dle soutěžního čísla)
1. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Projektant: Aquatis, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest České republiky
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření posledního stupně plavební dráhy s citlivě do přírody včleněnou konstrukcí se zřetelem k architektonickému řešení jednotlivých staveb.

12. Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice

Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

14. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově

Autor: Projektstudio EUCZ s.r.o., Ondřej Klimek, David Kotek
Projektant: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Investor: Lumius spol s.r.o.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky vysoce úsporné budovy se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a kompozici zeleně v interiéru i exteriéru.

15. CIIRC - Český institut informatiky robotiky a kybernetiky v Praze

Autor: Petr Franta a Architekti & Asoc s.r.o.
Projektant: Technico Opava s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., VCES a.s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za velkoryse užité polyetylénové fólie v ojedinělém stavebním řešení se zřetelem k řešení velkokapacitního parkovacího prostoru.

16. Atletická hala Vítkovice v Ostravě

Projektant: Chválek Ateliér s.r.o.
Dodavatel: EKKL a.s.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Investor: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za působivé použití lepené dřevěné konstrukce se zřetelem k dispozičnímu rozčlenění sportovišť, včetně využití rekonstruovaného lehkoatletického tunelu.

22. Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

Projektant: New Visit s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Statutární město Pardubice
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

24. Smart byty Nové Butovice v Praze

Autor: Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka
Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel: Trigema Building a.s.
Přihlašovatel: Trigema a.s.
Investor: Trigema a.s.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky úsporné stavby, připravené pro využití technologií pro inteligentní bydlení se zřetelem k urbanistické a architektonické koncepci souboru.

28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Autor: ATELIER Žiška s.r.o.
Projektant: ATELIER Žiška s.r.o.
Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
Investor: Město Kardašova Řečice
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.

31. Kotelna Park Radlice v Praze

Projektant: AED project a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
Investor: Red Group s.r.o.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.

32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslowego
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za oživení a dostavbu původního domu se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a nově pojaté muzejní expozici.

33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) - Přerov

Projektant: EXprojekt s.r.o.
Dodavatel: sdružení Břeclav most - FIRESTA + AŽD
Přihlašovatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: SŽDC s.o.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření konstrukčně ojedinělého a esteticky velmi působivého mostu pro rychlostní železniční trať.

35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

Projektant: akad. Arch. Karel Lapka, akad. Arch. Ing. Kateřina Vávrová
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivé, povětšinou pěší zóny kolem historického jádra města se zřetelem k citlivému propojení tradičních a nových prvků městského parteru.

36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami


Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák
Projektant: Ing. arch. Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik
Dodavatel: Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za citlivou rekonstrukci historického poutního místa se zřetelem k zpřístupnění a využití dříve uzavřených prostor.

40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Projektant: 3Q PROJECT a.s.
Dodavatel: STAKO s.r.o.
Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

43. Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě

Autor: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Projektant: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Petr a Iveta Kličkovi
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za pečlivě provedenou revitalizaci secesní vily se zřetelem k citlivému vztahu k prvkům uměleckého řemesla a ohleduplné vestavbě nového podkroví.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 (bez pořadí)

50. VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: MVE Želiezovce s.r.o.
Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.

52. Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

Autor: Jaspers-Eyers architects, John Eyers
Projektant: Gilles Bollens
Dodavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Investor: Ghelamco Poland
Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.

53. Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika

Projektant: Sweco Consulting Sp. Z o.o.
Dodavatel: M-SILNICE a.s.
Přihlašovatel: M-SILNICE a.s.
Investor: ZARAD DRÓG WOJEVODSKICH W KATOWICACH
Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za provedení důležité dopravní stavby v geologicky mimořádně složitém území.