Zpět na informační servis

Natura park vs Digitální planetárium v soutěži Stavba roku

20. září 2016
Text redakce

Ekologická stavba Natura park, jejíž architektonický návrh byl inspirován pavučinami v korunách stromů. Originální Digitální planetárium, ve kterém divák může vidět vesmírnou oblohu jakoby z vrcholků hor. I takové stavby se letos setkávají v soutěži Stavba roku.

Natura park v Náhrdelníku Chrudimky
Projekt environmentálního návštěvnického, informačního a vzdělávacího centra Natura park zapadá do širšího urbanistického projektu Odboru hlavního architekta Pardubic s názvem Náhrdelník Chrudimky. Cílem projektu je oživit nábřeží řeky v Pardubicích. Podle počáteční vize ředitele Ekocentra PALETA Ing. Jiřího Bureše syntetizuje projekt náplň návštěvnického centra pro celou soustavu chráněných území Natura 2000.

Účel stavby a respekt k přírodě se odráží i v architektonickém konceptu Natura parku. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz. Citlivé umístění mezi stávající zelení umožňuje vyhnout se kácení vzrostlých stromů a zapojit stavbu organicky do okolí.
Stavba je výjimečná jak svým obsahem, tak použitými materiály a technologiemi. Nosný systém nadzemní části z masivního dřeva NOVATOP v pohledové kvalitě vyžadoval vysoké nároky na stavební kázeň. Objekt je postaven a provozován ekologicky - využívá recyklovaných stavebních materiálů, šetrné (a opakované) zacházení s vodou i hospodaření s teplem a energiemi. Dosahuje tím nízkých provozních nákladů.

Digitální planetárium v Hradci Králové

Na jednu stranu exaktnost v podobě maximální přesnosti umístění kamer a osazení promítací polokoule, na druhou stranu tvarová a intelektuální volnost při kompozici stavby byla pro architekta Ing. arch. Karla Schmieda současně výzvou i lákadlem při návrhu planetária.

Vnější architektonické řešení s dominující elipsoidickou kopulí je nápadité a zároveň v souladu se stávajícím objektem hvězdárny s charakteristickými kopulemi. Základ konstrukčního systému tvoří betonový válec, do kterého jsou kotveny železné ramenáty ve vrcholu spojené prstencem. Kubická část základního tvaru budovy včetně suterénu jsou železobetonové. Vnitřek stavby si s exteriérem v ničem nezadal. Podlahy, stropy v prvním patře a třírozměrné oblé tvary ve druhém podlaží jsou originální a vystihují charakter vesmíru, korespondují s časosběrnými snímky oblohy a odpovídají tvarům jeho těles (např. prstence Saturnu).

Kruhový sál s nakloněným stupňovitým hledištěm umožňuje nerušený pohled do vesmíru jakoby z vrcholků hor. Špičková projekční technika dokonale zobrazuje noční oblohu i blízký a vzdálený vesmír.