Zpět na informační servis

Natura park převzal své tvary z přírody a soutěží s nimi o Stavbu roku 2016

13. října 2016
Text redakce

Soustava chráněných území členských států Evropské unie Natura 2000 zabezpečuje ochranu z evropského pohledu nejcennějších a nejohroženějších druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť. Natura park vznikl coby environmentální, návštěvnické, informační a vzdělávací centrum soustavy Natura 2000. Svou výjimečnou architekturou a citlivým vstupem do přírodního prostředí si stavba zasloužila pozornost odborníků soutěže Stavba roku 2016.

Projekt centra zapadá do širšího urbanistického projektu Odboru hlavního architekta s názvem Náhrdelník Chrudimky, který si klade za cíl oživit nábřeží řeky v Pardubicích. Podle počáteční vize ředitele Ekocentra PALETA Ing. Jiřího Bureše syntetizuje Natura park náplň návštěvnického centra pro celou soustavu chráněných evropských území Natura 2000. V budově Natura parku se snoubí funkce návštěvnického centra spolu se vzdělávacími a výchovnými službami zkušené organizace. Princip často používaný ve vyspělých zemích nebyl v České republice doposud plně realizován.

Mladý tým architektonické dílny Nuance získal díky zápalu Ing. Jiřího Bureše prostor pro svou vizi a návrhy. Účel stavby a respekt k přírodě se odrazil již v samotném architektonickém konceptu Natura parku. Inspirací pro celkové vzezření budovy nemohlo být nic jiného než právě příroda. Lesknoucí se pavučiny v okolních korunách stromů vtiskly Natura parku jeho podobu. Návrh domu vycházel tedy z konceptu pavučiny, která se rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz. Citlivé umístění mezi stávající zelení umožnilo vyhnout se kácení vzrostlých stromů a zapojit tak stavbu organicky do okolí. Návštěvníkům poskytuje objekt nejen zážitek z korun stromů, ale také nabízí atraktivní prostory pro expozici a vzdělávací programy. Samotný interiér, pro jehož zařízení byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí, vyvolá pocit nenásilného souladu s přírodou, ačkoliv se návštěvník nachází tzv. mezi čtyřmi stěnami.

Stavba je výjimečná jak svým obsahem, tak použitými materiály a technologiemi. Od počátku byl kladen důraz na ohleduplnost k přírodě a ekologičnost budovy. V podzemní části byl zvolen monolitický beton, nadzemní části jsou kompletně tvořeny celodřevěným masivním systémem. Fasády jsou řešeny jako dvouplášťové s provětrávanou mezerou s masivní vrstvou tepelné izolace z celulózy. Ozeleněné střechy doplňují pozitivní vliv stavby na své okolí. Nosný systém nadzemní části je z masivního dřeva - NOVATOP. Stěny jsou velkoformátové masivní panely z křížem vrstveného masivního dřeva - CLT. Natura park je jedna z největších staveb v technologii CLT v České republice. Energetická náročnost budovy nezůstala exteriéru nic dlužna. Pro vytápění je používáno odpadní teplo z elektrárny, zároveň je pomocí exteriérových žaluzií řízeno tepelné hospodaření v návaznosti na roční období. Šetrné zacházení s vodou kombinuje jako zdroj pro užitkovou vodu studnu na pozemku Natura parku s dešťovou vodou, která je ze střech vracena vsakovacím tělesem na pozemek.

Více informací o stavbě najdete na webu www.stavbaroku.cz.