Zpět na osobnosti, rozhovory

Na západ, na jih, na sever i na východ od nás to jde

16. července 2012
Jan Táborský

?Můj optimizmus pro budoucnost bytové výstavby vyplývá z toho, že v České republice je statisticky velmi jasně prokázaný nedostatek kvalitních bytů, respektive český bytový fond je v porovnání se zeměmi západní Evropy stále velmi slabý,? říká Josef Kotek, generální ředitel akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, jeden z nejzkušenějších a také nejuznávanějších vrcholných manažerů v oblasti výroby stavebních materiálů.


Jaká je současná pozice pálených cihel na českém trhu?
Je to možná překvapující, ale cihly se v poměru k ostatním zdicím materiálům stále drží velmi dobře. Vypovídají o tom jednak statistické výsledky a pak jsem taky přesvědčen o tom, že v České republice, ale i v okolních zemích stále existují konzervativnější investoři, kteří podíl cihlářského páleného střepu nadále drží. Přestože stále přicházejí nové progresivní materiály, jsou pro individuální výstavbu cihly stále vyhledávaným materiálem.

V současnosti můžeme hovořit o celosvětovém trendu výstavby budov s nízkou energetickou náročností. Do českého právního řádu se také transponuje směrnice EPBD II. Jak se s tím společnost Wienerberger obecně vyrovnává?
Koncern Wienerberger tyto věci velmi odpovědně vnímá. Směrnice EPBD II je na stole a transformuje se do českých předpisů. A budou zřejmě přicházet i další legislativní změny tohoto druhu. To znamená, že se celý sektor výroby stavebních hmot a materiálů zaměřuje na produkty, které snižují energetickou náročnost staveb. Odpovídá tomu i náš sortiment. V rámci koncernu jsme se rozhodli posadit tepelně technické parametry našich produktů na samou horní hranici požadovaných hodnot. Výsledkem jsou například cihly plněné minerální vatou. Počítáme ovšem také samozřejmě s tím, že nejčastějším řešením pro výstavbu rodinných domů a bytů budou sendvičové, masivnější konstrukce doplněné izolačními materiály z vnější strany, protože jednovrstvých konstrukcí, splňujících nejlepší tepelně technické parametry, není na trhu tolik. Ten si přitom žádá vyšší a vyšší kvalitu. V současnosti si málokdo koupí cihlu na úrovni současných norem. Lidé vyhledávají materiály na úrovni nízkoenergetických a pasivních domů a kromě požadavku být konkurenceschopný je společenskou odpovědností firmy př ispívat výrobou kvalitních materiálů ke snižování spotřeby energie na bydlení.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)