Zpět na stavby

Moderní kampus jako inovativní hybridní dřevostavba

26. září 2022
PR článek

V německém Göttingenu roste nová, 21 metrů vysoká budova farmaceutické firmy Sartorius, ve které vzniknou prostory pro techno­logické centrum, laboratoře a kanceláře.


Jedná se o hybridní dřevostavbu, v níž je ocelová nosná konstrukce vytvořená z prvků finské společnosti Peikko doplněna o dřevobetonové stropy. Tenké stropy mají vysokou únosnost a bylo možné je zrealizovat bez viditelných průvlaků, které v tradičních stavbách zvyšují konstrukční výšku podlaží. Nová budova výzkumu a vývoje má čtyři nadzemní podlaží a suterén. Nosná ztužující jádra jsou ze železobetonu. Zbytek je realizován v kombinaci oceli, betonu a dřeva. Budova má konstrukční modul 7,2 × 7,2 m. Primární konstrukci tvoří dřevobetonové spřažené desky (CLT) v kombinaci s nosníky DELTABEAM® od Peikko. CLT desky byly použity na ploše 8 200 m2 a uloženy na nosnících o celkové délce 2,2 km. Toto řešení se štíhlými stropy umožňuje snížit výšku konstrukce a také jednodušší instalaci systémů HVAC. Menší obvodová plocha a nižší celkový objem budovy znamenají i nižší spotřebu energie a zároveň úsporu materiálu.

Stupeň prefabrikace byl v tomto případě mimořádně vysoký. Ocelové i stropní prvky byly vyrobeny v kontrolovaných podmínkách výrobních závodů. Nosníky ­DELTABEAM® pro tento projekt byly vyrobeny na míru ve slovenském závodě Peikko. Montáž prvků následně probíhala přímo na místě. Nosník DELTABEAM® od společnosti ­Peikko se skládá ze svařovaného ocelového profilu ve tvaru řeckého písmene delta. Spodní pásnice je oboustranně vyložená a nabízí přímou podporu pro stropní systém. Průřez nosníku je dutý a s prostorem pro integrovanou protipožární výztuž s požární odolností až do R180 bez dodatečného opláštění nebo jiných opatření. Po smontování nosníků pomocí šroubových spojů a uložení stropního systému se stropní konstrukce jednoduše zalije betonem. Nároky na dočasné podepření jsou minimální. Jako hlavní vnitřní nosníky byly použity ­DELTABEAM® D35-400 o výšce 350 mm a šířce 600 mm. Celková konstrukční výška stropu je tedy 350 mm. Tvoří jej 230 mm dřevěný panel a 120 mm nadbetonávka. Okrajové nosníky DELTABEAM® se štíhlým průřezem zajišťují čisté zakončení směrem k atriu. Dřevěné sloupy byly na stavbu dodány a připraveny na montáž. Jelikož je první a druhé patro vystaveno vysokému zatížení, byly v těchto prostorách použity bukové sloupy s mimořádně vysokou únosností. Ve zbývajících podlažích jsou sloupy z lepeného lamelového dřeva (glulam).

Udržitelnost jako alfa a omega

Kombinace dřeva, oceli a betonu umožňuje navrhovat kvalitní a přitažlivé budovy, které splňují i požadavky na udržitelnost. Úspora oceli a zejména betonu je příležitostí ke snížení uhlíkové stopy, nástavbou je pak doplnění dřeva jako materiálu se schopností zadržovat uhlík. Přínosem dřeva v nosné konstrukci je zlepšení bilance CO2, v některých případech lze dokonce hovořit o CO2 pozitivních skeletech. Tenké bezprůvlakové stropy a velké otevřené prostory bez průvlaků umožňují volnost při navrhování a zařizování interiéru. Inovativní systém montáže lehkých dutých ocelových prvků přímo na místě minimalizuje množství mokrých procesů na stavbě, vyžaduje jen minimální počet pracovníků a činí výstavbu rychlejší, bezpečnější a efektivnější s nízkým dopadem na životní prostředí. Cílem projektu Sartorius je získat koncem roku 2022 platinovou certifikaci od Německé rady pro trvale udržitelné budovy. Certifikát DGNB patří mezi nejznámější certifikační systémy, které dávají budovám pečeť udržitelné výstavby a udělován je v Rakousku a Německu. Cílem společnosti Peikko je, aby nově postavené i rekonstruované budovy byly rea­lizovány podle udržitelných standardů, čímž se sníží spotřeba energií, eliminuje vliv budov na životní prostředí a minimalizuje se uhlíková stopa.