Zpět na informační servis

Moderní depozitář po boku historické dostavby v celorepublikové soutěži Stavba roku

3. října 2016
Text redakce

Moderní novostavba s důrazem na energetickou úspornost soutěží s dostavbou budovy ze 17. století v chráněné památkové zóně. Jak mohou takto rozdílné stavby soutěžit? Kvalitou. To je měřitelné kritérium i pro tak rozdílné objekty.

Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
4. dubna letošního roku byl zahájen provoz v nové budově centrálního depozitáře UMPRUM v Praze, která poskytne domov více než půl milionu sbírkových předmětů. Pětipodlažní budova je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem s kruhovým půdorysem o průměru 60 m kolem vnitřní čtvercové základny. Svými parametry a použitými technologiemi depozitář splňuje nejvyšší nároky moderního odborného pracoviště.

Depozitář umožňuje bezbariérový přístup do všech svých částí, včetně sociálního zařízení. Vybavení nejmodernějšími technologiemi, které zaručují kromě bezpečného uložení sbírkových předmětů i vysoký komfort ostatních pracovišť. Budova je koncipována jako nízkoenergetický objekt - kanceláře obklopující samotný depozitář zároveň působí jako izolační vrstva, která snižuje spotřebu energie nezbytnou k udržování stálého klimatu v depozitářích. K tomu je navíc využívána energie ze zemních vrtů, jež také snižuje energetické nároky budovy. Snahou bylo vytvořit podmínky pasivního domu a zároveň dodržet podmínky komfortu pro pracovníky.

Dostavba piaristické koleje v Litomyšli
Přesvědčit zástupce památkové péče, že i v takto citlivém místě může stát novostavba, aniž by poškodila historický obraz místa, byl jistě pro autory nelehký úkol. Přístavba k historické budově v sobě nese poselství současnosti. Nekopíruje slepě původní architekturu 17. století, ale podává citlivé svědectví o stavební historii doby svého vzniku.
Coby součást revitalizace zámeckého návrší je stavba situována do historické proluky před litomyšlským zámkem u vstupu do klášterních zahrad. Částečně zapuštěná dvoupodlažní přístavba s malým pavilonem v úrovni podkroví nabízí i přes svou komornost mnohoúčelový prostor. Město využívá slavnostní sál ke svatebním obřadům a fakulta jako přednáškový sál, v patře je knihovna s galerií a střešní pavilon slouží jako ateliér a zároveň jako přístup k ubytování v historické budově koleje, toalety v přízemí využívají i návštěvníci klášterních zahrad.

Stavba má jednoduchý soudobý ráz, s výraznými prosklenými plochami na severní fasádě, orientovanými k zámku. Fasády jsou z režných zatíraných cihel a jsou ukončeny římsou z ocelového válcovaného profilu. Podlahy jsou z masivních dubových palubek a hlazených betonů. Podlaha galerie knihovny je fošnová. Okna a nosná část prosklených stěn jsou provedeny z dřevěných lepených profilů.

Další přihlášené stavby do soutěže najdete na www.stavbaroku.cz.

Hlasujte o nejlepší Stavbu roku 2016 i vy!
24. ročník soutěže Stavba roku 2016 je celorepublikovou veřejnou soutěží stavebních děl. Organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.