Zpět na stavby

Městské nájemní domy Vojtova

Městské nájemní domy se 116 byty pro seniory starší 65 let, se startovacími byty pro mladé rodiny a občanskou vybaveností byly vystavěny v souladu se sociální a bytovou politikou města Brna. Součástí komplexu je také veřejný park a okolní ulice se sadovými úpravami.


Historické a kulturní souvislosti

Prostor staveniště byl od vrcholného středověku součástí extravilánu katastru Starého Brna a nacházely se zde polnosti. Od počátku 14. století stával v sousedství kostel sv. Václava se hřbitovem, který se postupně rozšiřoval až do místa stave­niště. Zrušen byl v roce 1883. V letech 2017 až 2018 byl v místě prováděn záchranný archeologický výzkum s četnými nálezy, které jsou částečně prezentovány v interiéru Knihovny Jiřího Mahena v Brně, konkrétně v objektu Vojtova 7.

Význam projektu

Bytový dům Vojtova 9 s celkem 73 byty a ­Polyfunkční dům Vojtova 7 s celkem 43 byty a veřejnou vybaveností – Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, kulturním a vzdě­lávacím střediskem (Kávéeskou, p.o.), Pečo­vatelskou službou Brno-střed, Centrem sociálních služeb, p.o., a kavárnou ve Vojtově ulici byly vystavěny v souladu se sociální a bytovou politikou města Brna. Požadavky seniorů na kvalitní životní podmínky se v mnohém shodují s potřebami mladých rodin a rodin s malými dětmi, čemuž odpovídá charakter obytného prostředí těchto městských nájemních domů s malometrážními byty pro seniory a se startovacími byty i řešení společných prostor a jednotlivých bytů.

Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit klidné a kultivované nájemní bydlení založené na sociálních kontaktech mezi lidmi, které umožní vznik sousedského společenství, tedy formy sdíleného nájemného bydlení, tzv. vícegeneračního co-housingu. Obyvatelé mezi sebou mohou lépe komunikovat zejména díky sdíleným exteriérovým prostorám domů.

Domy se skládají ze samostatných domácností a společných prostor ve formě atrií s horizontálními a vertikálními zahradami, lávkami a pavlačemi, které svým formálním ztvárněním vybízejí k různým volnočasovým aktivitám či posezení s přáteli. Život v domě není založen na nutnosti, ale na možnostech a vlastní iniciativě nájemníků, jejich vzájemné podpoře a solidaritě. Výsledkem je pocit bezpečí a dostupná pomoc v případě potřeby.

Sdílené bydlení snižuje pocity odloučenosti a staří lidé si díky němu nebudou připadat osaměle. Byty jsou vhodné zejména pro seniory, kteří si chtějí užívat společnosti ostatních obyvatel, a pro mladé rodiny, které hledají svobodné a bezpečné prostředí pro své děti. Společné prostory mohou obyvatelé dotvářet a kreativně doplňovat podle vlastních představ vytvořením nových míst k sezení, nádobami se zelení nebo umístěním hracího koutku pro nejmenší.

Architektonické a konstrukční řešení

Stavba se nachází na pozemku obdélníkového tvaru s mírným sklonem, který je ohraničen ulicemi Vojtova, Havlenova, Grmelova a Sobotkova. Leží v klidné části jižního okraje centra města s dobrou dopravní dostupností.

Forma citlivě reaguje na různorodost okolní zástavby a jednoznačně vypovídá o obytné funkci. Uspořádání malometrážních bytů kolem atrií sevřených obytnými bloky je interpretací typologie pavlačových domů s vnitřním dvorem ze začátku 19. století. Tyto budovy inspirovaly architekty svou specifickou atmosférou a provozní i užitnou hodnotou.

Platforma vyvýšená nad okolní terén v podobě vzdušného prostoru podnože spojuje samostatné čtyřpodlažní bloky v jeden kompoziční a funkční celek. Pod ní se nachází částečně zapuštěné podlaží se společnou garáží, technickým zázemím a domovním vybavením. Středobodem sdílených prostor domu je venkovní prostor podélného severojižního atria, který se otevírá do bočních atrií. Kontakt s okolními ulicemi a parkem zajišťují průhledy mezi bloky. Osluněná boční atria s koncentrací zeleně jsou orientována východním a západním směrem. Polosoukromá atria obou domů jsou přístupna z Vojtovy ulice ve směru od zastávek městské hromadné dopravy, a to po rampách navazujících na hlavní vchody. Formální motiv konzolovitě vyložených hmot vstupy do obou budov zdůrazňují.

Konstrukční systém ze železobetonové spodní stavby a stropů je kombinován s nosným zdivem obvodového pláště. Pravidelný rastr oken vnějších fasád nenarušuje kompaktnost struktury a zdůrazňuje kontrast k členitým a pestrým prostorům atrií. Vzájemná poloha bloků, orientace atrií ke světovým stranám, vliv zelené architektury s uměle zavlažovanými horizontálními a vertikálními zahradami a hra světla a stínů zpříjemňují klima mezi bloky bez ohledu na roční období. Částečně prosklené fasády lávek a pavlačí jsou průhledné a zajišťují bezprostřední kontakt se zelení a optické propojení společných prostor domu. Balkony a terasy bytů směřují do atrií se zelení.

Veřejný park situovaný mezi domy vizuálně propojuje protilehlá atria obou budov. Vzrostlá zeleň, fit park, dětské hřiště a hřiště pro míčové sporty vytvářejí ideální podmínky pro různé formy aktivního a pasivního odpočinku pro lidi všech věkových kategorií. Veškeré prostory obou budov jsou bezbariérové.

Dostupné služby pro veřejnost doplňuje kavárna přístupná z parku a atria spolu s veřejnými hygienickými zařízeními.

Technická zařízení

Kvalitu vnitřního ovzduší v bytech zajišťuje decentralizovaná rekuperace odpadního vzduchu s filtrací a zvlhčováním. Prostory občanské vybavenosti jsou opatřeny klimatizací a s atrii jsou opticky propojeny díky proskleným stěnám.

Výměníková stanice ústředního vytápění společně s vnějším stíněním oken, zasklením trojsklem a zateplením fasád optimalizují energetické nároky na provoz bytů. Oba domy jsou postaveny v energetické třídě B. V rámci využití dešťové vody je realizována technologie pro umělé zavlažování objektové zeleně. Na střeše domu je fotovoltaický zdroj energie pro pokrytí části spotřeby energie společných prostor domu. Inte­riéry občanského vybavení, Knihovna Jiřího Mahena, Kávéesky, pečovatelské služby a kavárny jsou nuceně větrány a chlazeny.

Základní údaje o stavbě
A – Bytový dům Vojtova 9: 73 bytů (30 startovacích bytů, 43 bytů pro seniory)
Polyfunkční dům s byty a občanskou vybaveností Vojtova 7: 43 bytů (27 bytů pro seniory, 14 bytů bezbariérových, 2 byty se sociální službou)
Celkem domy A a B: 116 bytů (30 startovacích, 70 pro seniory 65+, 14 bytů bezbariérových, 2 byty se sociální službou)
Parkovací stání v objektu: 77
Parkovací stání v ulici: 65 (v Havlenově ulici – 27, ve Vojtově ulici – 30, v Grmelově ulici – 8)
Občanská vybavenost v objektu B: pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kulturní a vzdělávací středisko (Kávéeska, p.o.), Pečovatelská služba Brno-střed – Centrum denních služeb p.o. – denní stacionář, kavárna, veřejné hygienické zařízení
Obestavěný prostor: Vojtova 7 – 28 645 m3, Vojtova 9 – 28 028 m3
Plocha pozemku: 11 185 m2
Základní údaje o stavbě
A – Bytový dům Vojtova 9: 73 bytů (30 startovacích bytů, 43 bytů pro seniory)
Polyfunkční dům s byty a občanskou vybaveností Vojtova 7: 43 bytů (27 bytů pro seniory, 14 bytů bezbariérových, 2 byty se sociální službou)
Celkem domy A a B: 116 bytů (30 startovacích, 70 pro seniory 65+, 14 bytů bezbariérových, 2 byty se sociální službou)
Parkovací stání v objektu: 77
Parkovací stání v ulici: 65 (v Havlenově ulici – 27, ve Vojtově ulici – 30, v Grmelově ulici – 8)
Občanská vybavenost v objektu B: pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kulturní a vzdělávací středisko (Kávéeska, p.o.), Pečovatelská služba Brno-střed – Centrum denních služeb p.o. – denní stacionář, kavárna, veřejné hygienické zařízení
Obestavěný prostor: Vojtova 7 – 28 645 m3, Vojtova 9 – 28 028 m3
Plocha pozemku: 11 185 m2
Identifikační údaje o stavbě
Stavba: Bytové domy Vojtova
Investor: město Brno
Architektonické řešení: RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o.
Projektant stavební části: S-projekt plus, a.s.
Generální dodavatel: Společnost pro stavbu Bytových domů Vojtova
Členové sdružení: STRABAG a.s., SYNER, s.r.o., IMOS Brno, a.s.
Subdodavatelé:
Zasklení pavlačí a lávek z hliníkového systému, dodávka plastových oken: RI OKNA a.s.
Ocelová konstrukce lávek: DHJ – KOVO s.r.o.
Betonová dlažba: DITON s.r.o.
Žaluzie: PROFIFLEX s.r.o.
Sadové úpravy: KEBERLE s.r.o.
Investiční náklady: 459 mil. Kč bez DPH
Způsob financování: veřejné prostředky
Identifikační údaje o stavbě
Stavba: Bytové domy Vojtova
Investor: město Brno
Architektonické řešení: RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o.
Projektant stavební části: S-projekt plus, a.s.
Generální dodavatel: Společnost pro stavbu Bytových domů Vojtova
Členové sdružení: STRABAG a.s., SYNER, s.r.o., IMOS Brno, a.s.
Subdodavatelé:
Zasklení pavlačí a lávek z hliníkového systému, dodávka plastových oken: RI OKNA a.s.
Ocelová konstrukce lávek: DHJ – KOVO s.r.o.
Betonová dlažba: DITON s.r.o.
Žaluzie: PROFIFLEX s.r.o.
Sadové úpravy: KEBERLE s.r.o.
Investiční náklady: 459 mil. Kč bez DPH
Způsob financování: veřejné prostředky