Ing. arch. Martin Rudiš

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně, kterou ukončil v roce 1982, působil na BVV Brno a Stavoprojektu Brno. V roce 1989 založil atelier Martin Rudiš – architekt. Od roku 1992 působí v RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. Portfolio atelieru obsahuje rodinné a bytové domy, výstavní objekty, a věnuje se také rekonstrukcím veřejných a bytových staveb. Ve své tvorbě klade hlavní důraz na ideovou náplň, zdůraznění funkce, trvanlivost staveb a střízlivou estetiku.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:26
Tracy is unable to log error.