Zpět na stavby

Městská knihovna v Soběslavi - záchrana gotického hradu

Areál soběslavského hradu v severozápadní části historického centra patří k významným místním středověkým památkám. Současná obnova historických prostor a vestavba knihovny do severního palácového křídla hradního areálu umožnila oživení a nové využití objektu v souladu s potřebami města a regionu.


Gotický hrad byl začleněn do opevnění města Soběslavi ve druhé polovině 14. století. Výraznou dominantu zde vytvořil především díky strmé, z okolí dobře viditelné, gotické střeše. V průběhu let postupně měnil své majitele a podobu. V současnosti sestává z několika dochovaných staveb: především je to hradní severní křídlo zvané Palác, nárožní věž zvaná Hláska, západní křídlo a jižní křídlo. Jižní část hradního areálu, bývalá Rožmberská škola, byla již v minulosti přestavěna na kulturní dům. Obnova severní části hradního areálu s vestavbou knihovny do palácového křídla byla dokončena v červnu roku 2010 a její návrh a realizace je obsahem tohoto příspěvku.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Městská knihovna v Soběslavi - záchrana gotického hradu
Investor: město Soběslav
Zástupce investora: Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi
Autor projektu a generální projektant stavby: Ateliér Kročák - architekt, Ing. arch. Jaromír Kročák
Spolupráce do úrovně DSP: Ing. arch. Jana Rozkopalová, Ing. arch. Petr Hornát
Spolupráce do úrovně PP: Ing. arch. Václav Čihák, Ing. Tomáš Fuit
Dodavatel stavby: Spilka a Říha, s.r.o.
Termín dokončení: 06/2010

Průhled mezi regály z galerie
¤ Průhled mezi regály z galerie

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)