Zpět na informační servis

Memorandum ke směrnici 2010/31/EU

17. května 2011
Text redakce

Nevládní organizace stavebního průmyslu, jmenovitě Česká rada pro šetrné budovy, Hospodářská komora České republiky, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Centrum pasivního domu se v průběhu zasedání na letošních Stavebních veletrzích v Brně shodly na společném memorandu (znění níže) k evropské směrnici o energetické náročnosti budov (2010/31/EU).

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/ EU) stanovuje rámec pro zvyšování energetických standardů budov a realizaci úspor energie v tomto sektoru. Členské státy ji musí transponovat do národní legislativy do poloviny roku 2012 a implementovat jednotlivá ustanovení v postupných krocích do konce dekády.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)