Zpět na informační servis

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Rekonstrukce základní školy

6. září 2016
Text redakce

V prestižní celorepublikové soutěži Stavba roku 2016 se kromě desítek dalších přihlášených děl představí i nový pavilon ZŠ v Líbeznicích. Dům s vlastním vnitřním prostorem pod otevřeným nebem.

Areál základní školy pro 240 dětí v 8 třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny, se rozprostírá na 3 hektarech severovýchodního okraje obce Líbeznice. Hlavní budova školy z roku 1956 byla dlouhou dobu osamělou dominantou v krajině, dokud k ní nedorostla zástavba od jádra obce. Dnes je zahrada školy z jihu a západu obklopena individuální obytnou zástavbou, zatímco na sever a východ plyne do volné krajiny. V průběhu let doplnil hlavní budovu uvnitř areálu park, dopravní a sportovní hřiště a samostatný pavilon školní družiny. V letošním roce získala škola zcela nově vystavěný pavilon podle návrhu, jehož součástí byl i grafický orientační systém, který představuje model sluneční soustavy zmenšený 100 miliónkrát.

Zásadním parametrem stavby je flexibita
Vzhledem k populačním výkyvům v obci byla flexibilita řešení stavby zcela klíčovým aspektem při hodnocení využitelnosti a tedy i účelnosti vynaložených investic. Projektil architekti s.r.o. koncept domu navrhli tak, že v budoucnu se může uplatnit jako např. spolkový obecní dům. Klíčovými parametry zadání byly počet dětí, omezení stavebního objemu a množství provozovaných funkcí vzhledem ke společným prostorám ZŠ a ZUŠ. Pavilon drží původní koncept domu obepínajícího vnější prostředí. Na rozdíl od zahrádky ale aktuální mezikruží vytváří ve svém středu atrium - venkovní učebnu ve stínu platanu uprostřed. Kolem mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, hygienická zázemí, sborovna i jídelna/aula. Nová budova svým urbanistickým konceptem a nabízenými funkcemi dotváří stávající areál. Třídy a aula jsou vějířově uspořádány okolo atria a směřují do něj svou živost a energii. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2.



Vytápění a chlazení podle předpovědi počasí
Stavba je koncipována jako objekt stavebně ?těžký? s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT). Systém je regulován s ohledem na předpověď počasí a předpokládané provozní stavy. Schopnost objektu akumulovat energii v kombinaci s přesnou regulací podle předpovědi počasí také umožňuje odebírat elektrickou energii podle nejvýhodnějších tarifů, což spoří provozní náklady obce. Veškeré prostory jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím 9 vzduchotechnických jednotek. Součástí šetrného řešení objektu je také vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu.