Zpět na informační servis

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Národní památkový ústav v Ostravě

22. srpna 2016
Text redakce

Památkově chráněná budova bývalého zdravotnického zařízení v Ostravě prošla celkovou rekonstrukcí. Statut chráněné památky získala v roce 2010 díky své jedinečné meziválečné architektuře.

Budova byla vystavěna v letech 1932 - 1934 ve stylu tzv. moderního purismu. NPÚ připravoval rekonstrukci objektu jako referenční příklad s uchováním autentického vzhledu budovy. Cílem bylo ukázat, jak se památkové objekty mohou věrohodně a kvalitně rekonstruovat. Projekt rekonstrukce byl zpracován velmi podrobně a přesně říkal, jakým způsobem mají být repase a rekonstrukce konkrétních prvků prováděny. Stavební práce probíhaly od října 2013 do července 2015.NPÚ byl mimořádně důkladný investor a každý detail, materiál a pracovní postup byl se stavitelem, společností PRŮMSTAV, a.s., dlouze diskutován. Vypořádat se s obtížným zadáním a splnit očekávání ochránců památky nebylo jednoduché.

Mezi největší výzvy patřila repase přibližně stovky velkých špaletových (kastlových) oken. Bylo nutné vsadit izolační okna do venkovních křídel, vyrobit kopie původního kování, obnovit ventilační mechanismus a další.

Náročné bylo provedení škrábané břízolitové omítky na kontaktním zateplovacím systému. Pravděpodobně první realizace u nás v takovém rozsahu a ve variantě s fenolickými deskami. Břízolit byl realizován v chladnějším podzimním počasí, aby omítka nezasychala až příliš rychle, ale později v průběhu zimy bylo naopak nutné uvnitř objektu vytápět, aby unikající tepelná radiace napomáhala proschnutí této tlustovrstvé omítky. Jinak by hrozilo její zmrznutí a následné opadávání.Zajímavá byla také rekonstrukce interiéru budovy, který byl originálně vyprojektován přímo na míru a nyní nově vyhotoven podle dochovaných fotografií a dokumentů. Ústřední místností celého objektu je dřevem obložená zasedací místnost s dřevěnou posuvnou dělicí stěnou, kopiemi dobových svítidel a replikami dobového nábytku. Unikátní je také soustava posuvných regálů v nově vybudovaném archivu.

Nelze opomenout, že díky rekonstrukci se objekt dostal do skupiny budov s vynikající tepelnou izolací a byly tak významně sníženy nároky na provoz.