Zpět na informační servis

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Dopravní tepna Varšavy

6. září 2016
Text redakce

Tato důležitá dopravní tepna je zatížena denní hustotou dopravy až 150 000 vozidel. Zvláště v současné době, kdy městu chybí obchvat, bylo rozšíření pro Varšavu zásadním projektem. Podle investora GDDKiA (obdoba ŘSD) se celá zakázka realizovaná na základě upraveného žlutého FIDICu měla odevzdat do 27 měsíců.

Jednalo se o jednu z největších a nejkomplikovanějších staveb v Polsku s rozšířením trasy o 1 pruh v každém směru, tj. na 3 až 5 pruhů. Přemostění řeky Wisły 2 × 5 dopravními pruhy, 2 cyklostezkami a 2 chodníky u centra Varšavy významně ovlivnilo dopravu celé metropole. Na rekonstruované délce 4,65 km se nachází 5 mimoúrovňových křižovatek, 59 inženýrských objektů (46 mostů, 12 opěrných zdí a protihlukové prosklené tunely o délce 600 metrů). Lhůta 27 měsíců zahrnovala vypracování a projednání realizační dokumentace stavby a získání stavebního povolení. Z těchto důvodů i největší hráč polského trhu více než zdvojnásobil nabídkovou cenu oproti ceně vítězné. Český Metrostav získal zakázku z druhého místa.Rekonstrukce nejdelšího mostu Grota Rowickego (650 metrů) přes Vislu obsahovala i rozšíření ocelové mostovky. Po odřezání konzol mostovky se navařovaly nové šestimetrové segmenty s již nainstalovanými vzpěrami a následně se celá konstrukce podélně předepnula, což bylo geometricky nesmírně náročné. Stavbou procházely všechny možné typy inženýrských sítí. Z hlediska logistiky byla náročná koordinace prací. Práce probíhaly bez zásahu do území Natura 2000 tvořeného korytem řeky a ochranným pásmem. Obyvatelé Varšavy pozitivně ocenili především rychlost a nasazení stavitele - pracovní doba 7 dní v týdnu od 6:00 do 22:00 bez zimních přestávek s až 2000 pracovníky.Dokončení projektu zajistilo plnou průjezdnost obchvatem Varšavy, mnohahodinové zácpy v době dopravních špiček se tak staly minulostí. Vysoká technická úroveň stavby nijak neovlivnila estetickou stránku - vzpěry konzol mostovky se staly estetickou dominantou mostu.