Zpět na informační servis

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Archeologický park Pavlov

26. srpna 2016
Text redakce

Národní kulturní památky ?rovinné neopevněné sídliště - tzv. Pavlov I., paleolitický areál Dolní Věstonice - Pavlov, archeologické stopy? byly v období paleolitu místa výskytu komplexních sídlišť s výrazným obydlením. OHL ŽS svým projektem archeologického parku vtiskla místu jedinečný ráz a zpřístupnila veřejnosti to nejdůležitější, co desítky let vědeckých výzkumů přinesly přímo v místech nálezů.

Objekt muzea je situován na pozemku, jehož část má status národní kulturní památky, navíc se řešené území nachází v oblasti krajinného rázu A, což je centrální část CHKO Pavlovské vrchy. Tyto vstupní podmínky zásadně ovlivnily průběh řešení celého projektu.V rámci stavebního díla bylo vybudováno 16 objektů. Stěžejní částí stavby je samotný objekt muzea, novostavba zahrnující exteriérovou a interiérovou expozici se zázemím. Na výstavbu samotné budovy rozkládající se na ploše 1134 m2 bylo použito 1600 m3 betonu a spotřebováno 200 tun výztuže. K objektu byla vybudována příjezdová komunikace a parkoviště, technická infrastruktura a okolí bylo upraveno v rámci sadových úprav. Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí jsou ukryty ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup, část zastřešení exteriérové expozice a prostor s výhledem na Děvín a na jezero. V rovině motivů je stavba spojena s plasticky tvarovanými jeskynními prostory.

Objekt je založen na železobetonových základových pasech a železobetonové desce tl. 300 mm s krystalizační přísadou s protiradonovou funkcí. Obvodové stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové v systému ?bílá vana?. Stěny jsou přisypané zeminou. Některé stěny mají interiérovou plochu navrženou s otiskem nehoblovaných prken, v některých místech je navržen povrch hladký pohledový. Významným technickým a architektonickým prvkem je prefabrikovaná železobetonová stěna ZB4, vytvořená ze 7 svislých segmentů s otiskem hladkého bednění a s prostupy a prolisy symbolizující mamutí kly. Materiály použité pro tuto stavbu ctily soudobé vyjadřovací prostředky: monolitický reliéfní beton včetně probarvených bílých betonů, prefabrikované prvky z bílého betonu, sklo a dubové dřevo.

Další přihlášené stavby do soutěže najdete na www.stavbaroku.cz.
Hlasujte od září o nejlepší Stavbu roku 2016 i vy!

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 15:22
Tracy is unable to log error.