Zpět na informační servis

Komenského most v Jaroměři – vítěz Czech and Slovak Galvanizing Award 2018

12. prosince 2018
Text redakce

Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s., (AČSZ) uspořádala již 4. ročník soutěže pro architekty a projektanty o nejvýznamnější stavbu s užitím žárově pozinkované oceli – CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD 2018. Cílem soutěže je ukázat praktické užití žárově pozinkované oceli a vzbudit zájem o používání této protikorozní ochrany oceli. Do soutěže se mohly přihlásit projekty – stavby, které byly na území České nebo Slovenské republiky dokončeny v období mezi 1. 1. 2015 až 31. 12. 2017.

V předchozích třech ročnících zvítězily následující projekty: 2009 – projekt Domov sociální péče Hagibor v Praze autora Ing. arch. Jana Línka, L&P ARCHITEKTONICKÝ ATELIER; 2012 – projekt Pokoj v krajině na Modravě autora Ing. akad. arch. Jana Šépky, Šépka architekti; 2015 – projekt Cyklomost Slobody spojující Devínskou Novou Ves s Engelhartstettenem v Rakousku autora Ing. arch. Milana Beláčka.

Při posuzování všech přihlášených staveb se hodnotil celkový vzhled stavby, originalita a „viditelnost“ použité žárově pozinkované oceli. Jediným kritériem pro nominované stavby bylo časové období, ve kterém stavba byla dokončena, a lokace na území ČR nebo SR.

Přihlášené a nominované stavby

1. Hýlačka (realizace dokončena 8/2015)
Autor projektu: Ing. arch. David Grygar, Ing. arch. Martin Kocich, Ing. arch. Pavla Kosová, ARCHITEKTI Grygar & spol., s.r.o.
Umístění stavby: Tábor – Větrovy
Popis stavby: Nová rozhledna Hýlačka byla otevřena v srpnu 2015 na místě původní stavby z roku 1920, zničené požárem v roce 2012. V roce 2012 byla na novou Hýlačku vypsána architektonická soutěž. Požadavek vypisovatele (KČT) byl na podstatně vyšší a přitom cenově přijatelnou věž, také s ohledem na požadavky požární ochrany. Projekt získalv soutěži Grand Prix Architektů 2016 Národní cenu za architekturu v kategorii architektonický design.

2. Chodník korunami stromov Bachledka (9/2017)
Autor projektu: Stöger + Kölbl Architekten GmbH
Umístění stavby: Bachledova dolina
Popis stavby: Nejvyšším vrcholem Stezky v korunách stromů je cca 32 m vysoká vyhlídková věž se suchým tobogánem dlouhým 67 m a pochůznou sítí uprostřed plošiny věže. Konstrukci věže tvoří kruh z 9 dřevěných lepených nosníků, které jsou rotačně symetricky rozmístěny ve stejné vzdálenosti. Na vzpěry a výztuhy cca 32 m vysoké vyhlídkové plošiny byla použita ocel. Bezbariérový výstup umožňuje dřevěná rampa upevněná ocelovými krakorcovými nosníky, přičemž ocelovo-dřevěná konstrukce nejvyšší plošiny je pokryta dřevěnými fošnami.

3. Komenského most v Jaroměři (3/2015)
Autor projektu: Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s., prof. Ing. arch. Mirko Baum a Ing. arch. David Baroš, Baum & Baroš Architekti
Umístění stavby: Jaroměř
Popis stavby: Nový most o délce 61,5 m a šířce 4,5 m pro pěší a cyklisty nahradil most z roku 1886 zničený  povodní v roce 2013. Subtilní ojedinělá konstrukce trojbokého předpjatého vzpínadla s pororoštovou mostovkou zvítězila v architektonické soutěži z 52 návrhů v roce 2013.

4. Stezka v oblacích Dolní Morava (12/2015)
Autor projektu: Fránek Architects s.r.o.
Umístění stavby: Dolní Morava
Popis stavby: Pod Kralickým Sněžníkem v nadmořské výšce 1 116 metrů je umístěna stavba Stezky v oblacích vysoké 58,5 m. Konstrukce vyhlídkové stezky se skládá ze tří věží, kolem kterých se pohodlně vine lávka až do výšky 53,5 m nad terénem. Objekt řeší dilema soudobého architektonického významu v horské krajině. Stezka představuje dráhu letu nočního motýla.

5. Vyhliadkova veža Tokaj (5/2015)
Autor projektu: Ing. arch. Michal Mihaľák, doc. Ing. Jan Kanócz, CSc.
Umístění stavby: Tokajské vinice mezi obcemi Malá Tŕňa a Černochov
Popis stavby: Výška věže je 13 m. Úroveň vyhlídky je ve výšce 12 m. Dominantním konstrukčním prvkem je 15 lepených dřevěných sloupů/lamel. Jednotlivé úrovně tvoří prostorové–kruhové ocelové rámy, které jsou bodově přichyceny k lamelám. Schodiště tvoří letmé meziprostorové ocelové rámy, uchycené na schodišťová ramena. Celá věž, stojící na betonových základech je zpevněná 42 ocelovými táhly.

6. Víla (12/2017)
Autor projektu: Marián Volentier
Umístění stavby: Pieštiany
Popis stavby: Kovaná socha víly umístěná na kameni při jezeře. Tvarování jednotlivých částí bylo dosaženo tepelným zpracováním a kovářskými postupy a následně byly jednotlivé části svařeny, pozinkovány a natřeny.

7. Vltavská vodní cesta (5/2017)
Autor projektu: ATELIER 8000 spol. s r.o.
Umístění stavby: 33. km vodní cesty z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic
Popis stavby: Projekt přímo navazuje na výstavbu Vltavské kaskády z 30. let. Trasa České Budějovice – Praha navazuje na Labskou vodní cestu a evropské řeky. Velíny jsou součástí plavebních komor České Vrbné, Hluboká nad Vltavou (zde je i přístav) a Vodní dílo Hněvkovice. V Českém Vrbném je také přístav a kapitanát. Součástí je informační a servisní centrum, ochranný přístav a zázemí pro vyvázaná plavidla. Strohé, kovem opláštěné kvádry velínů jsou z čelní strany zalícovány s hranami plavebních komor a respektují četné limity vyplývající z provozu na plavební komoře.

8. Bolt Tower (5/2015)
Autor projektu: Ing. arch. Josef Pleskot, Josef Pleskot, AP ATELIER
Umístění stavby: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
Popis stavby: Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví – Vysoké pece č. 1. Osu tvoří ocelové souskruží trubek a je umístěno v ose tělesa samotné vysoké pece i rámové kostry. Ocelové jádro zajišťuje vertikální dopravu osob výtahem a provozním točitým schodištěm je vně obaleno již výše zmíněným válcem s prosklenou fasádou. Podél proskleného válce se v úrovni vrcholu kostry od evakuačního schodiště vine spirála – soustava lávek, propojující jednotlivá funkční podlaží vně objektu a zajišťující požární evakuaci osob z nástavby. Nosná konstrukce objektu je ocelová a je zavěšena do vrcholu stávající ocelové konstrukce vysoké pece č. 1. Všechny vnější kovové prvky jsou žárově zinkovány, příp. opatřeny protikorozním nátěrem do korozního prostředí C4.

Vyhodnocení

Stavby hodnotili členové předsednictva a kontrolní komise AČSZ, zástupci ČAOK, zástupci Fakulty stavební ČVUT v Praze, ředitel AČSZ, zástupci časopisu Konstrukce a vítězové předchozích ročníků soutěže.

Vítězem 4. ročníku soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárově pozinkované oceli Czech and Slovak Galvanizing Award 2018 se stal Komenského most v Jaroměři, jehož autory jsou Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s., prof. Ing. arch. Mirko Baum a Ing. arch. David Baroš, Baum & Baroš Architekti

2. místo obsadila Vyhliadkova veža Tokaj a 3. místozískala Stezka v oblacích Dolní Morava.

Cena vítězi byla předána 10. října 2018 na společenském večeru 24. konference žárového zinkování v HOTELU PARTIZÁN, Tale, Nízké Tatry, Slovensko.

Autor článku: Ing. Petr Strzyž