Zpět na stavby

Jak lze chápat ekonomickou výhodnost u veřejné zakázky?

17. července 2012
prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng.

V poslední době čeří mediální hladinu četné případy závad na stavebních dílech, která byla do provozu uvedena jen před velmi krátkou dobou. Vzniká tak potřeba velkých neplánovaných nákladů na opravy a s tím spojené další potíže, včetně složitých a vleklých soudních sporů a také omezení či vyloučení provozu, tj. další značné ztráty. Nepochybně to souvisí mj. se způsobem vypisování, hodnocení, kontrolou veřejných stavebních zakázek a zárukou kvality.

Autor:


Absolvent Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Působil jako statik v Pozemních stavbách Brno, od roku 1961 na VUT v Brně; 1990–1999 vedoucí katedry stavební mechaniky. Od r. 2001 se podílí na řešení výzkumných projektů na VUT v Brně, týkajících se spolehlivostí konstrukcí, modelováním životnosti železobetonových konstrukcí a rizikového inženýrství. Člen RILEM, Inženýrské akademie ČR, čestný člen České betonářské společnosti, podílel se na práci technické komise fib a účastnil se tvorby ISO 13823.


Na tyto nedostatky bylo ostatně již řadu let poukazováno. Jen v poslední době bylo iniciováno několik výzev či prohlášení:

  • Společné prohlášení EFCA (Evropská federace konzultačních inženýrských služeb), ACE (reprezentuje profesi architektů EU) a CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů), uveřejněné v časopise Beton TKS [1], kde se mj. praví, že výběrová řízení mají klást větší důraz na kvalitu a nerozhodovat na základě nejnižší ceny.
  • Memorandum [2] účastníků workshopu zástupců stavebních fakult a odborných svazů či asociací činných ve stavebnictví z ledna 2012, tzv. Humpolecká výzva, kde se mj. také požaduje, aby hlavním hodnoticím kritériem nebyla pouze cena.
  • Provolání Inženýrské akademie ČR bylo v březnu letošního roku zasláno 21 organizacím i některým osobnostem, počínaje předsedou vlády Petrem Nečasem. Kromě jiného se zde konstatuje, že současná snaha po úsporách a dosavadní praxe při hodnocení zakázek ve stavebnictví vede často ke kontraproduktivním efektům, tj. ke ztrátám.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)