prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng.

Absolvent Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Působil jako statik v Pozemních stavbách Brno, od roku 1961 na VUT v Brně; 1990–1999 vedoucí katedry stavební mechaniky. Od r. 2001 se podílí na řešení výzkumných projektů na VUT v Brně, týkajících se spolehlivostí konstrukcí, modelováním životnosti železobetonových konstrukcí a rizikového inženýrství. Člen RILEM, Inženýrské akademie ČR, čestný člen České betonářské společnosti, podílel se na práci technické komise fib a účastnil se tvorby ISO 13823.


Nejnovější články autora