prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng.

Absolvent Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Působil jako statik v Pozemních stavbách Brno, od roku 1961 na VUT v Brně; 1990–1999 vedoucí katedry stavební mechaniky. Od r. 2001 se podílí na řešení výzkumných projektů na VUT v Brně, týkajících se spolehlivostí konstrukcí, modelováním životnosti železobetonových konstrukcí a rizikového inženýrství. Člen RILEM, Inženýrské akademie ČR, čestný člen České betonářské společnosti, podílel se na práci technické komise fib a účastnil se tvorby ISO 13823.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 6. 2024 01:13
Tracy is unable to log error.