Zpět na stavby

Identifikovaný nelétající objekt

12. prosince 2011
AG Studio a.s.

I když se v internetové soutěži stavba Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas stala Stavbou desetiletí Východočeského kraje, bylo jasné, že pro samo město je UFFO, jak také zní jeho název, spíše stavbou století. Multifunkční budova (s náklady téměř 480 milionů korun, na které přispěla 180 miliony korun i Evropská unie) umožňuje provozování klasického divadla s kukátkovou scénou i vytvoření divadelní arény nebo sálu pro plesy a koncerty. Zdařilý kulturní stánek, který nemá variabilitou svého prostoru v České republice prakticky obdoby, získal v soutěži Stavba roku 2011 právem nejvyšší ocenění.


Urbanistické řešení
Budova společenského centra představuje architektonickou dominantu náměstí Republiky v městské části Střední Předměstí města Trutnov. Plocha tohoto náměstí, částečně formovaného pochozí střechou podzemní podnože budovy, výškově navazuje na komunikace Horská a Nádražní, východní roh suterénního podlaží, a tedy i náměstí pak vzhledem ke svažitosti terénu vystupuje nad povrch až do podoby zvýšené terasy nad křižovatkou ulic Spojenecká a Veleslavínova. Jednoduchá pravoúhlá hmota nadzemní části budovy, korunovaná eliptickou bazilikou, je umístěna samostatně v ploše náměstí. Hlavní pěší nástupní osa vstupního vestibulu budovy je orientována k příjezdu do města směrem od Krkonoš a k stávajícímu autobusovému a železničnímu nádraží. Vjezd do podzemních garáží a zásobování budovy jsou řešeny z protilehlé strany novostavby s připojením k ulici Spojenecká. Pěší nástupy do provozní části budovy vedou z úrovně plochy nového náměstí na severovýchodní a jihozápadní straně budovy, kde rovněž ústí východy z bočních foyerů na úrovni přízemí společenského centra. Garážová stání v pozemní části budovy jsou vyhrazena jednak pro návštěvníky Společenského centra, kterým slouží vstup z garáží přímo do vestibulu před šatnami v 1.PP, ale plní i funkci veřejných parkovacích stání s přístupem dvěma schodišti přímo z plochy náměstí.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Investor: Město Trutnov
Autor: AG Studio, a.s., Ing. arch. Radek Vopalecký, Ing. arch. Luděk Štefek, Ing. Jana Vebrová, Ing. Michal Fousek, doc. Miroslav Melena
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Stavbyvedoucí: Jiří Rajsner
Doba výstavby: 09/2008-04/2010

Podélný řez stavbou
¤ Podélný řez stavbou

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).