Zpět na informační servis

Hlavní cenu v soutěži Výrobek roku 2015 získal vysokohodnotný beton TOPCRETE

8. června 2015
Text redakce PR článek

Jako každým rokem, tak i letos, rozhodovaly o vítězích dvě poroty. Odborná, složená z 20 pedagogů vysokých a středních stavebních škol, a profesní, složená z 6 zástupců ČKAIT, ČSSI, ČKA a Obce architektů. Obě poroty posuzovaly přihlášené výrobky a technologie na základě veřejně publikovaných informací (v odborných časopisech a na profesních veřejných portálech), přihlašovateli poskytnutých materiálů, ústní prezentace před porotci a také na základě předvedení výrobků formou minivýstavy.

TOPCRETE od skupiny Českomoravský beton
Vysokohodnotné betony TOPCRETE jsou jemnozrnné, vysoce tekuté vláknobetony, s krychelnou pevností přes 100 MPa a extrémně vysokou odolností. Vychází svým složením z ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC). Pevnostně zahrnují betony TOPCRETE materiály s pevnostními třídami dle ČSN EN 206 C90/105 a C100/115, stejně jako betony UHPC, které již svojí pevnostní třídu v normě nemají. Pro omezení křehkosti jsou betony TOPCRETE vyztuženy tenkými rozptýlenými drátky. Při vyšších dávkách vláken se již jedná o konstrukční vláknobeton se zaručenými pevnostmi v tahu za ohybu. Beton se dodává ve vysoce tekutých konzistencích SF1, SF2 a SF3. Tyto betony mají odhadovanou životnost přes 200 let.

Informace o soutěži:
Soutěž Výrobek roku, která probíhá již devátým rokem, pořádá vydavatelství Vega s Institutem udržitelné výstavby. Soutěž je zaměřena na propojení výrobců a dodavatelů stavebních technologií a materiálů s nastupující stavařskou generací, s posluchači a s pedagogy středních odborných a vysokých škol stavebního zaměření. Cílem soutěže je upoutat pozornost na pokrokové výrobky a technologické postupy, které jsou určeny pro stavebnictví a jsou uvedeny na trh Evropské unie, zejména v České republice.