Zpět na informační servis

Grand Prix architektů 2014 získaly Městské lázně v Liberci

16. července 2014
Text redakce

Hlavní cenu Grand Prix architektů 2014 převzal liberecký architekt Jiří Buček z atelieru SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. za konverzi lázní na galerii výtvarného umění z rukou Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT, která se letos poprvé stala spolupořadatelem této prestižní přehlídky realizované architektury.

Prestižní soutěžní přehlídku soudobé české architektury - tentokrát již její 21. ročník - vyhlásila již tradičně Obec architektů spolu s Národní galerií v Praze. Novinkou letošního roku se stalo aktivní zapojení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Předseda Ing. Pavel Křeček potvrdil zájem o dlouhodobější formu spolupráce, neboť, jak uvedl při předávání hlavní ceny, kvalitní architektura obvykle vzniká jen tehdy, pokud dobře funguje spolupráce architektů a inženýrů.

Horský penzion Kraličák, Hynčice pod Sušinou

?Architektura je buď dobrá, nebo špatná. Ta dobrá není projevem módní erupce, ale výsledkem týmové spolupráce, společného stavitelského umění mnoha profesí,? řekl Miloš Grigorij Parma, předseda Obce architektů. Soutěži poskytli záštitu primátor hlavního města Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Senát Parlamentu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo kultury ČR. I přes bouřlivé diskuze o budoucnosti Grand Prix architektů na půdě České komory architektů se vyhlášení nezúčastnil žádný její zástupce.

Stodola, Benešov u Semil

Do 21. ročníku se přihlásilo šedesát devět českých staveb dokončených do konce ledna 2014 na území ČR. Odevzdané návrhy posuzovala nezávislá odborná mezinárodní porota, které předsedala Magdalena Jetelová. Dalšími porotci byli Nicolò Riva z Itálie, Andrej Bulanda z Polska, Pavol Paňák ze Slovenska a Peter Kis z Maďarska. Sekretářem poroty byla Hana Kačírková. Porota do užšího výběru vybrala třicet staveb, které osobně navštívila. Prohlídky staveb se vždy účastnil investor, který porotě mohl sdělit své zkušenosti s užíváním stavby i to, zda stavba splnila jeho požadavky. Autoři projektů nejsou o výběru informováni.

Rekreační objekt Ošelín, Stříbro

?Jury jednohlasně udělila hlavní cenu Grand Prix 2014 konverzi městských lázní na současnou moderní galerii a její nový kompaktní depozitář. Citlivým spojením historie a současnosti získává kulturní scéna a oblastní galerie nové možnosti a doufáme, že nejen výstavní a úložné prostory s multimediálním využitím, ale i možnost přehodnocení svých současných aktivit,? uvedla Jetelová.

Radegast pivnice Atlantic, Brandýs nad Labem

?Milou a překvapující zkušeností bylo, že většina hodnotné, kvalitní architektury je dílem mladých architektů. Pokládáme to za jednoznačný úspěch českých a moravských škol architektury,? dodal italský architekt Nicolò Riva.

Výstava všech šedesáti devíti prací Grand Prix architektů 2014 se koná ve Veletržním paláci v Praze do 13. června 2014, následně bude putovat po ČR i zahraničí.

Výsledky


Grand Prix architektů
Konverze městských lázní, Liberec
Autor: Ing. arch. Jiří Buček, SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Kategorie Novostavba
Horský penzion Kraličák, Hynčice pod Sušinou
Autoři: MgA. Ing. arch. Lukáš
Blažek, Ing. arch. Eva Blažková, Ing. Vítězslav Petr, Ječmen studio

čestné uznání
Dostavba budovy Slovanského gymnázia, Olomouc
Autor: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt, Ateliér-r, s.r.o.

Areál firmy IPMB, Konárovice
Autoři: Ing. arch. Luděk Rýzner, Ing. arch. Jiří Vincenc, OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.

Pivovar Hostivar, Praha
Autoři: MgA. Petr Kolář,
MgA. Aleš Lapka, ADR s.r.o.

Kategorie Rekonstrukce
Stodola, Benešov u Semil
Autoři: Ing. arch. Pavel Nalezený, Ing. arch. Jakub Adamec, Studio Raketoplán

čestné uznání
Rekonstrukce objektu Ostrava - Svinov
Autoři: Ing. arch. David Kotek, David Pospiech, Projektstudio EUCZ, s.r.o.

Kategorie Rodinný dům
Rodinný dům, Mníšek pod Brdy
Akad. arch. David Kopecký, Ing. Arch. Pavel Mejtský, Ing. akad. arch. Ján studený, studio ksa

čestné uznání
Dům Zilvar, východní Čechy
Autorka: MgA. Gabriela Kaprálová, ASGK Design s.r.o.

Rodinný dům, severní Morava
Autoři: Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Kateřina Holenková, Ing. Zbyněk Jendryka, Projektstudio EUCZ, s.r.o.

Rodinný dům, Karlovy Vary - Stará Role
Autoři: Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig, A69 - architekti s.r.o.

Kategorie Urbanizmus
čestné uznání
Magistrála = Nová pražská třída, Praha
Autoři: CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu) - platforma MOBA

Kategorie Design
Rekreační objekt Ošelín, Stříbro
Autor: Ing. arch. Dušan Řezáč, studio Modulora

Přístavba zimní zahrady, ulice Vlašská, Praha
Autor: Ing. arch. Petr Franta, Petr Franta Architekti & Asoc., s.r.o.

Kategorie Interiér
Megapixel, Praha
Autoři: MgA. Petr Kolář, MgA. Aleš Lapka, ADR s.r.o.

čestné uznání
Baťovský domek, Zlín - Lesní čtvrť
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., MgA. Jan Pavézka, ateliér Ellement

Radegast pivnice Atlantic, Brandýs nad Labem
Ing. arch. Luka Křížek, IO Studio s.r.o.